Študentská súťaž Active House Award pozná svojich víťazov

studentska sutaz active house award pozna svojich vitazov

Spoločnosť VELUX vyhlásila výsledky 2. ročníka študentskej súťaže Active House Award, ktorá je zameraná na návrhy projektov udržateľných stavieb v aktívnom štandarde. Z prihlásených projektov z Českej a Slovenskej republiky ocenila medzinárodná odborná porota celkom 8 súťažných prác.

Predmetom súťaže Active House Award bolo spracovanie objektu v aktívnom štandarde, ktorý je definovaný kvalitou vnútorného prostredia, ohľaduplnosťou k životnému prostrediu a energetickou efektivitou. Súťažilo sa v kategóriách novostavby a rekonštrukcie. Aktívne domy integrujú požiadavky pohodlia, klímy, energetiky, životného prostredia a ekológie. Disponujú architektonickou kvalitou a umožňujú pohodlné užívanie. Ich priestory a interaktívne systémy prinášajú radosť z bývania a podporujú spôsob života ohľaduplný k životnému prostrediu.

„Predstavme si, že by sme budovy hodnotili podľa toho, akú majú schopnosť zlepšiť náš život. Cieľom súťaže Active House Award je práve nasmerovanie študentov ku komplexnému návrhu budov. A to z pohľadu zníženia primárnej energie, ako aj kvality vybudovaného prostredia. V tomto ročníku sa objavili v súťažných projektoch veľmi zaujímavé motívy vystihujúce tiež sociálny rozmer života v budovách i sídlach, „približuje Ing. arch. Klára Bukolská z VELUX Česká republika, s.r.o.

Kritériá pre hodnotenie súťažných prác:

  • celkové architektonické a konštrukčné riešenie objektu (50 % známky)
  • dosiahnutie aktívneho štandardu stavby (30 % známky)
  • kvalita denného osvetlenia budov s dôrazom na presvetlenie strechou (20 % známky).

V prvom kole súťaže postúpilo do užšieho výberu poroty 8 projektov. Do finálnej diskusie sa dostali 4 projekty, medzi ktoré porota rozdelila ceny.

Súťažné práce hodnotila medzinárodná odborná porota v tomto zložení:

  • Mag. Arch. Juri Troy – predseda poroty (juri troy architects, Rakúsko)
  • Gunther Zsolt (3h architecture, Active House Alliance, Maďarsko)
  • MA Lone Feifer (VELUX AS, Dánsko)
  • Ing. arch Martin Jančok (P-L-U-R-A-L, Slovensko)
  • Ing. arch Klára Bukolská (zástupca vyhlasovateľa, VELUX Česká republika)

Medzinárodná porota zložená z odborníkov vybrala najlepšie projekty súťaže Active House Award 2013.

„Projekt Active House predstavuje holistickú predstavu budovy 21. storočia. Potešilo ma, že sa v súťažných príspevkoch objavili aj návrhy, ktoré presahujú filozofiu aktívneho domu. Som rád, že môžeme tieto nové myšlienky zakomponovať do nadchádzajúcich strategických rokovaní združenia Active House Alliance, „uviedol maďarský architekt Gunther Zsolt, zástupca Active House Alliance.

Víťazom kategórie novostavby sa stal projekt študenta Fakulty architektúry VUT v Brne Norberta Obršála, Inventúra archetypu. Porota ocenila citlivé zapojenie nových (staronových) hmôt do existujúcej štruktúry dediny.

V rámci premýšľania o udržateľnom a príjemnom živote predstavuje zvolená forma kombináciu bývania a práce. Funkčný koncept, obzvlášť ak budeme sledovať osobnú uhlíkovú stopu. Porota ocenila poloverejný priestor spoločného dvora z pohľadu urbanistického riešenia, ako aj sociálny moment. Z hľadiska výrazu architektonického riešenia ide o budovu so skromným výrazom, súčasne však vytvára prostredie s vysokým užívateľským komfortom v interiéri aj v exteriéri. Splnenie požiadavky na aktívny štandard bolo dosiahnuté vo všetkých hodnotených parametroch.

Na návrhu Norberta Obršála porota okrem iného ocenila poloverejný priestor spoločného dvora z pohľadu urbanistického riešenia, ako aj sociálny moment.

Druhé miesto v kategórii získala dvojica Juraj Kačenka a Eva Bírová z FA VUT v Brne za projekt Country Houses. Pri tomto projekte porota ocenila kultivované riešenie vidieckej architektúry vychádzajúce z historickej formy pôvodných stavieb na mieste. Projekt je veľmi prepracovaný a zohľadňuje všetky parametre aktívneho domu. V rámci všeobecného premýšľania o udržateľnom rozvoji porota diskutovala nad princípom novostavby vo voľnej krajine.Za druhé miesto v kategórii novostavieb bol za svoj projekt Country houses odmenený Juraj Kačenka spolu s Evou Bírovou z FA VUT Brno. Odniesli si finančnú odmenu vo výške 780 eur.Druhé miesto v kategórii novostavby získala dvojica Juraj Kačenka a Eva Bírová z FA VUT v Brne za projekt Country Houses.


V kategórii rekonštrukcie
zvíťazil návrh študentov Jaroslava Matouška a Adama Michnu pod názvom Za humnami z Fakulty architektúry VUT v Brne. Porota na projekte ocenila koncept využitia existujúceho poľnohospodárskeho objektu na objekt pre bývanie a prácu z domova. Výsledné riešenie má veľmi vysokú estetickú hodnotu. Autorom sa podarilo do existujúcej obálky zapliesť oddelené priestory pre prácu i bývanie. Hoci si objekt ponechal tradičný pojem aj formu, ponúka obyvateľom súčasné bývanie s vysokým komfortom z pohľadu množstva denného svetla, výhľadu i priestoru. Autori sa zaoberali aj otázkou recyklovateľnosti nových konštrukcií aj možnosťou samozásobovania v rámci miesta. Táto forma revitalizácie umožňuje získať komfort moderného samostatného domu v záhrade/krajine bez zaberania ornej pôdy.

Prvé miesto v kategórii rekonštrukcie obsadili projektom Za humnami študenti Jaroslav Matoušek a Adam Michna z FA VUT v Brne a rozdelili si finančnú odmenu vo výške 1 800 eur. Zároveň absolvujú dvojdňovú exkurziu do Kodane.Víťazný projekt kategórie rekonštrukcie ponúka obyvateľom bývanie s vysokým komfortom z pohľadu množstva denného svetla, výhľadu i priestoru.

V tej istej kategórii bola udelená zvláštna cena poroty, a to výnimočnému projektu RAW Restaurant od dvoch českých a dvoch slovenských študentiek z Fakulty architektúry VUT v Brne a Fakulty architektúry STU Bratislava. Ivana Linderová, Barbora Látalová, Eva Čápová a Michaela Lietavová sú autorky naozaj vizionárskeho ojedinelého návrhu. Ich koncept revitalizácie pivníc na reštauráciu dospel až k vytvoreniu verejného mestského priestoru, zaujímavého ako z pohľadu architektúry, tak ideovej náplne.

Samozásobovanie reštaurácie navyše prináša do mesta i prvok zelene. Koncept využíva súčasné princípy, materiály i technológie, ktorých spolupôsobenie zabezpečuje kolobeh života v sebestačnom dome. Porota vyslovila miernu nedôveru nad bezproblémovým chodom kombinácie toľkých princípov a technológií, napriek tomu ide o projekt, ktorý autorky spracovali naozaj komplexne a vytvorili miesto, ktoré je prínosom pre užívateľov, ako aj mesto.Zvláštnu cenu poroty dostali študentky z Brna a Bratislavy za úplne ojedinelý projekt revitalizácie pivníc RAW Restaurant.

Okrem cien v dvoch hlavných kategóriách a zvláštnej ceny poroty boli v súťaži udelené aj 4 uznania poroty. Ocenené projekty pracovali so zaujímavým princípom, respektíve dôležitou myšlienkou v koncepte aktívneho domu.

V projekte so spoločným zadaním Cohousing Vinoř od Evy Eisenreichovej a Tomáša Eckschlagera (Fakulta stavebná, ČVUT v Prahe) a v návrhu Patrika Janouška Cohousing Vinoř (Fakulta architektúry, ČVUT v Prahe) to bol princíp zdieľania výroby energie v rámci malej urbanistickej jednotky. V prípade, že sa blížime k myšlienke domu ako stroju na energiu, je táto možnosť spoluužívania zásadná.


Uznanie poroty získal projekt COHOUSING VINOŘ od Evy Eisenreichovej a Tomáša Eckschlagera.


Patrik Janoušek z Fakulty architektúry ČVUT v Prahe pracoval s princípom zdieľania výroby energie v rámci malé urbanistickej jednotky.

Projekt Gro[w]ing House Michaely Smolkovej, (Fakulta stavebná, STU v Bratislave) pracuje so zaujímavým konceptom využívania práve takého množstva priestoru, koľko človek/rodina práve potrebuje. Tento flexibilný systém umožňuje znížiť osobnú uhlíkovú stopu a predstavuje aj ekonomicky zmysluplné riešenie.

Projekt Gro[w]ing House Michaely Smolkovej pracuje s netradičným využitím priestoru, ktorý možno meniť podľa aktuálnych potrieb obyvateľov.

Návrh Štěpánovský špalíček od Vojtěcha Šedého (Fakulta stavebná, ČVUT v Prahe) citlivo pracuje s kontextom miesta. Zapojenie sa týka nielen urbanistickej, ale aj sociálnej štruktúry vo forme lokálnej drobnej výroby. Projekt počíta s kombináciou aktívneho domu, krčmy a minipivovaru.


Projekt Vojtěcha Šedého, Štěpánovský špalíček citlivo pracuje s kontextom miesta.

Víťazi v kategóriách novostavby a rekonštrukcie získali odmenu vo výške 1 800 eur a dvojdňovú exkurziu do Kodane. Druhé miesto v kategórii novostavba bolo ocenené na 780 eur. Autorky projektu oceneného zvláštnou cenou poroty si odniesli finančnú odmenu vo výške 980 eur.

Viac informácií o súťaži, vrátane súťažných projektov, je k dispozícii na www.velux.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/ActiveHouseAward

KategórieUdalosti