SKGBC pôsobí na Slovensku už 5 rokov

image 79520 25 v1

Slovenská rada pre zelené budovy oslávila vo štvrtok 28. januára 2016 piate výročie svojho pôsobenia na Slovensku.

Pavol Kukura, člen predstavebnstva SKGBC, a Thomas Mueller, prezident kanadskej rady pre zelené budovy.

Na špeciálnom narodeninovom Green Business Clube privítala viac ako stovku hostí z radov členských spoločností SKGBC, zástupcov štátnej a verejnej správy, veľvyslanectiev, akademikov a spoločností podporujúcich jej aktivity.
Výkonný riaditeľ SKGBC Ladislav Piršel privítal vzácnych hostí a zdôraznil dôležitosť globálneho pôsobenia rady a čerpania inšpirácií zo zahraničia. To potvrdila aj prítomnosť pani Andrei Reimer, členky mestskej rady mesta Vancouver, a pána Thomasa Muellera, prezidenta kanadskej rady pre zelené budovy. Prítomným sa prihovoril aj minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý združeniu vyjadril podporu aj vo vzťahu ku klimatickým zmenám a záväzkom, ktoré Slovensko prijalo. Na podujatí bolo podpísané aj Memorandum o spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Nové mesto. Cieľom starostu Rudolfa Kusého je, aby verejné budovy, ktoré sú v správe mestskej časti, boli prevádzkované efektívnejšie a ekonomicky úspornejšie.

Zdroj: SKGBC

Komentáre