BIM softvér Autodesk Revit úspešne napreduje verziou 2020

1 4

Projekčný softvér Revit – je od svojho vzniku otvorené, kompletné BIM riešenie pre projektovanie stavieb - od architektonických návrhov, hmotových a koncepčných štúdií, cez konštrukcie a TZB, až po detailné vykonávacie stavebné výkresy a výkazy.

Obsahuje ľahko použitelné produktívne nástroje a presnú koordináciu pre celý projekčný a stavebný tím. Revit je používaný státisícmi užívateľov po celom svete – je uznávný ako BIM štandard pre projekčnú prax. Priblížime si len niektoré z uvedených noviniek:
Prepojený BIMKonzistentná práca s cloud modelmi – Uživatelia aplikácie BIM 360 môžu z Revitu vytvárať, otvárať, ukladať a zdieľať cloudové modely (projekty) alebo pracovné sady zo štandardného dialógu Otvoriť.
Podloženie PDF súboru – Autodesk zabudoval funkciu podkladania PDF do projektu. V Revite máte možnosť nastaviť akú stránku z PDF súboru chcete vložit. Revit vidí jednotlivé body geometrie v podloženom vektorovom PDF a môžete sa k nim uchopovať pri modelovaní prvkov vášho projektu.

Trasa cesty – možnosť analyzovať trasy, ktoré budú uživatelia nútení podstupovať pri pohybe v navrhovanom objekte. Máte možnosť nastaviť aké kategórie majú byť ignorované a nebudú tvorit prekážku pre analýzu trasy. Nástroj následne navrhne trasu a vypočítá dĺžku medzi zvolenými bodmi, vrátane času za ktorý sa trasa prejde.
Presun a kopírovanie výstuží – Poznámky viac výstuží pre betónové plochy, výstuže voľného tvaru – Vylepšené kóty pre ocelové prípoje.

Rozšírenie pre oceľové prípoje – máte možnosť vložiť rovnaký prípoj do viacerých miest naraz – nová možnosť “Rozšířit připojení” skopíruje oceľový prípoj na všetky ďalšie miesta s identickým obsahom.
Pripojenie rozvádzača cez káblové oká – pri tvorbe elektrických obvodov u rozvádzačov.

A Revit 2020 samozrejme obohacujeme aj o funkcie požadované našimi zákazníkmi – nadstavbou CAD Studio Revit Tools 2020
Trial verziu Revit 2020 si môžete stiahnuť z Download.

Viac o novinkách Revitu 2020 se dozviete na zázname online konferencie Autodesk LIVE 2020

KategórieUdalostiZnačky