Baumit získal známku „Spoľahlivý výrobný podnik 2015“

image 83786 25 v1

Na slovenskom trhu aktívne pôsobí 73.236 firiem v odvetví výroby a kritériám hodnotenia, ekonomického zdravia a dobrej platobnej morálke vyhovelo len 5,6 % (4.117 firiem).

Baumit, spol. s r.o. patrí do skupiny spoločností, ktoré prešli prísnou analýzou  s výbornými výsledkami a získal tak známku „Spoľahlivý výrobný podnik 2015“. Známku udeľuje Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR), ktoré každoročne analyzuje hospodárske prostredie a ekonomické zdravie podnikov.

Jedno z posledných hodnotení bolo zamerané na výrobné podniky na Slovensku, pretože kvalita výroby je v súčasnosti rozhodujúci fenomén. Pri porovnávaní podnikov sa zákazník opiera o preukázateľné podklady svedčiace o kvalite firmy. A práve preto je cieľom tohto projektu zlúčiť skúsené spoločnosti, pre ktoré je kvalita základom úspechu a taktiež sa vyznačujú aj profesionálnym a odborným prístupom.

Známka Spoľahlivý výrobný podnik upozorňuje na to, že  výkonnosť a životaschopnosť, ale aj umenie uspokojovať požiadavky zákazníkov je naším krédom a dokážeme zaručiť ekonomicky efektívny predaj výrobkov na konkurenčne náročných trhoch.

KategórieUdalosti