Aquatherm Nitra 2019

Tento ročník veľtrhu bol jubilejný a naozaj bolo čo oslavovať – hneď v prvý deň prišlo do Nitry o 30 % viac návštevníkov, než dorazilo v prvý deň pred dvomi rokmi. Navyše išlo o vôbec najviac navštevovaný prvý deň v histórii. 

K úspechu prvého dňa prispela aj konferencia TECHFORUM 2019, zameraná na horúce témy z oblasti vzduchotechniky, chladenia a vykurovania.

Druhý deň pokračoval veľtrh výborne zvolenou novinkou – Dňom primátorov a starostov, zastrešeným Združením miest a obcí Slovenska. Premiéra sa podarila, pozvanie prijalo 178 starostov a zástupcov samosprávy, ktorí riešili témy vodného a odpadového hospodárstva a mohli sa lepšie zorientovať v nových požiadavkách z tejto sféry a možnostiach ich plnenia.

Aquatherm Nitra 2019
Dátum konania: 5. až 8. 2. 2019
Výstavná plocha brutto: 12 069 m2
Výstavná plocha netto: 5 372 m2
Počet vystavovateľov: 211
Priami vystavovatelia: 182
Spoluvystavovatelia: 29
Ďalej zastúpené značky: 104
Počet návštevníkov: 14 916
Odborná verejnosť: 11 635
Zahraniční návštevníci: 1 701

Dvojročný cyklus veľtrhu prospel

Vysoký počet návštevníkov a záujem nielen o vystavované novinky, ale aj o sprievodný program ukazujú, že sa veľtrh uberá správnym smerom. Štruktúra návštevníkov z pohľadu krajov zároveň potvrdzuje, že
Aquatherm v Nitre je veľtrh s dosahom po celej republike. Svojich priaznivcov má pritom aj zo zahraničia, tento rok to bolo najmä z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska či Talianska. Spolu zavítalo do Nitry 14 916 návštevníkov. V popredí ich záujmu boli predovšetkým odbory ako vykurovanie, obnoviteľné zdroje energie, tepelné izolácie (43 % návštevníkov), zdravotechnika (20 % návštevníkov) a vzduchotechnika a klimatizácia (17 % návštevníkov).

Možnosť prezentácie využilo 211 priamych vystavovateľov, v spolupráci s niekým vystavovalo ďalších 29 spoločností.

Najlepšie exponáty veľtrhu

Tradičným vrcholom podujatia bolo ocenenie tých najlepších. Odborná komisia vybrala tento rok tri najlepšie exponáty veľtrhu a udelila jedno ocenenie za celkový koncept prezentácie.

Najlepšie exponáty veľtrhu Aquatherm Nitra 2019
1. miesto
Výrobok: posilovacia stanica hydro Solo-E Optimum
Vystavovateľ: Grundfos Sales Czechia and Slovakia, s. r. o.
2. miesto
Výrobok: analyzátor spalín testo 300
Vystavovateľ: Testo, s. r. o.
3. miesto
Výrobok: splitové tepelné čerpadlo s oddeleným chladivovým okruhom aroTHERM Split VWL 35/5 AS – VWL 125/5 AS
Vystavovateľ: Vaillant Group Slovakia, s. r. o.

SSTP udeľovala opäť ocenenia za najlepší výrobok z oblasti TZB, ktorý vznikol na Slovensku. Odovzdávali sa aj ceny za najlepšiu diplomovú prácu a projekt realizovaný v roku 2018.

Cena SSTP za najlepší slovenský výrobok v roku 2019
Cena SSTP
Výrobok: elektrický kotol Protherm RAY
Vystavovateľ: Vaillant Group Slovakia, s. r. o. Výrobca: Protherm Production
Čestné uznanie
1. miesto
Výrobok: kotol ATTACK PELLET 30 Automatic Plus
Vystavovateľ: Attack, s. r. o.
2. miesto
Výrobok: oválne spiro potrubie
Vystavovateľ: TECHNOV
3. miesto
Výrobok: ochrana proti mrazom v ovocných sadoch Mrazu stop
Vystavovateľ: TS MOTORY, spol. s r. o.
CENA SSTP za najlepší realizovaný projekt v roku 2018
Cena SSTP
Názov projektu: Realizačný projekt ZTI – objekt TWIN CITY A3
Zodpovedný projektant: Ing. Ľuboš Kocka
Firma: proreal-ka, s. r. o.
Čestné uznanie
Názov projektu: Zdroj tepla – plynová kotolňa
Zodpovedný projektant: Ing. Libor Navarčík
Firma: LINAX, spol. s r. o.
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Vila Astoria
Zodpovedný projektant: doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.
Názov projektu: DUBRAWA HRUBÁ LÚKA, obytný súbor, Bratislava
Zodpovedný projektant: Ing. Marek Lenický
Firma: DENMAR, s. r. o.

Sprievodný program

Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu sú každoročne sprievodné podujatia a ďalšie aktivity smerujúce k návštevníkom. Okrem spomínanej konferencie TECHFORUM a Dňa primátorov a starostov boli pripravené aj ďalšie podujatia. Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia pripravila tentoraz semináre na tému smart výrobkov a technológií, Inštitút pre energeticky pasívne domy priblížil princípy týchto budov a Slovenská inovačná a energetická agentúra sa venovala téme energetickej efektívnosti budov.

Konferencia Techforum 2019

Spolupráca veľtrhu Aquatherm so spoločnosťou KLIMAK a ich konferenciou TECHFORUM pokračovala aj v rámci tohto ročníka. TECHFORUM sa stalo hlavnou konferenciou veľtrhu a nepochybne prispel k mimoriadne úspešnému prvému dňu veľtrhu. Celodenná odborná konferencia určená projektantom, architektom, zástupcom developerov a ďalším stavebným odborníkom sa uskutočnila tentoraz priamo na výstavisku Agrokomplex v Nitre a prilákala až 160 účastníkov.

Pod záštitou odborných garantov sa na konferencii predstavilo 13 popredných výrobcov/distribútorov TZB systémov, ktorí prezentovali najaktuálnejšie témy z oblasti vzduchotechniky, chladenia a vykurovania, aktuálne trendy a tiež technologické novinky. Hlavným cieľom konferencie bolo priniesť jej účastníkom kreatívne prostredie a informovať o tých najhorúcejších trendoch, ktoré môžu využívať vo svojich profesiách a pri projektoch, na ktorých pracujú.

Účastníci sa dozvedeli množstvo informácií o inovatívnych a ekonomických riešeniach pri prevádzkovaní zariadení, ale hlavne o nových trendoch v 3D projektovaní s využívaním BIM technológií. Pomocou interaktívnej aplikácie SLIDO sa mohli na čokoľvek hneď opýtať, prezentujúci obratom odpovedali na otázky z obecenstva. To sa vyplnením dotazníkov zapojilo aj do zlosovania o krásne ceny v tombole.

Veľká vďaka patrí aj odborným garantom – podujatie odborne zastrešili Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Slovenská rada pre zelené budovy a organizátor veľtrhu MDL Expo, s. r. o.

Jednotlivé prednášky si možno v prípade záujmu stiahnuť na http://www.klimakslovakia.com/5-rocnik-konferencie-techforum-uspesne-za-nami/.

Viac informácií o konferencii a prezentujúcich je aj na stránke www.techforum.sk.

Všetci záujemcovia o trendy v TZB môžu už teraz počítať s tým, že sa opäť o rok stretnú v Nitre na podujatí TECHFORUM 2020.

(sf)
Foto: archív firiem, Miro Pochyba

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 1/2019.