Tradícia, ktorá nielen zaväzuje, ale aj pomáha (profil spoločnosti Profi am Bau CM, spol. s r. o.)
Galéria(5)

Tradícia, ktorá nielen zaväzuje, ale aj pomáha (profil spoločnosti Profi am Bau CM, spol. s r. o.)

Byť dcérskou spoločnosťou firmy, ktorá je na trhu viac než jedno storočie, býva záväzkom. Rokmi overená kvalita a vernosť zákazníkov priniesla rakúskej Ernstbrunner Kalktechnik GmbH mnoho úspechov. Suché omietkové a maltové zmesi vyrábané vo výrobnom závode v rakúskom Ernstbrunne sú známe po celej Európe. Svoj podiel na tom má i česká pobočka Profi am Bau so sídlom v Brne.


Ing. Luděk Drobek, riaditeľ firmy Profi am Bau
Vyštudoval Stavebnú fakultu VUT v Brne a po následnom štúdiu na Ústave súdneho inžinierstva bol v roku 2001 vymenovaný za súdneho znalca v odbore ekonomika a stavebníctvo. Praktické skúsenosti získaval najprv v stavebnej výrobe ako stavbyvedúci a neskôr ako vedúci stavebnej výroby. Od roku 2001 je riaditeľom spoločnosti Profi am Bau CM, spol. s r. o. Vo voľnom čase sa venuje rodine a športu.

Ste dcérskou spoločnosťou rakúskej firmy s dlhoročnou tradíciou. Nedávno ste oslávili pätnáste výročie pôsobenia na českom trhu a piate na Slovensku. Myslíte si, že tradícia zaväzuje?
Naša materská spoločnosť Ernstbrunner Kalktechnik pôsobí na trhu už 125 rokov. Profi am Bau ako jej dcérska spoločnosť bola založená pred viac ako 15 rokmi s cieľom zabezpečovať predaj na českom a neskôr i slovenskom trhu. Tradícia výrobkov značky Profi síce zaväzuje, ale takisto nám aj pomáha. Pre všetkých zákazníkov v Českej republike i na Slovensku je dôležité, že v nás majú záruku spoľahlivého partnera s niekoľkoročnými skúsenosťami v odbore. Myslím si, že veľkú zásluhu na tom má doterajší pozitívny vývoj našej spoločnosti. Skutočnosť, že zákazníci, s ktorými sme začali spolupracovať pred niekoľkými rokmi, sú našimi zákazníkmi dodnes, hovorí sama za seba.

Ako sa uplynulých pätnásť rokov prejavilo v skladbe vášho sortimentu? Môžete v krátkosti opísať či rozdeliť vašu ponuku a označiť váš najvýraznejší potenciál?

Stavebníctvo prešlo za ten čas určitým vývojom. To sa odráža aj v skladbe nášho sortimentu. Kým v začiatkoch sme predávali predovšetkým omietkové a maltové zmesi, postupne sa naša ponuka ďalej rozširovala o sanačné omietkové systémy, systémy liatych sadrových a neskôr i cementových náterov a fasádne zatepľovacie systémy.

Medzi hlavné produkty patrí skupina strojných omietok a liatych sadrových a cementových náterov. V ostatných rokoch výrazne posilňuje predovšetkým predaj zatepľovacích systémov. Výhodou je široká ponuka, vďaka ktorej nie sme výrazne viazaní na stavebnú sezónu súvisiacu s počasím. Bohatý sortiment nám umožňuje predávať významnú časť našich produktov i v zimných mesiacoch.

Predpokladám, že s tým súvisia i najrôznejšie služby. Môžete vymenovať aspoň niektoré?

Okrem dnes už bežných služieb, ako je zaistenie dodávky materiálu priamo na stavbu, odborný technický servis a podobne, ponúkame i ďalšie služby. Napríklad v oblasti sanácií vlhkého muriva ponúkame zákazníkom odborné meranie vlhkosti a stupňa zasolenia spolu s odporúčaným návrhom sanačných opatrení; v oblasti zateplenia a povrchových úprav ide o kompletný servis pri výpočte tepelných strát budov, monitorovanie tepelných strát termovíznou kamerou, asistenciu pri farebnom riešení fasády pomocou grafického programu, tónovanie originálnych farebných odtieňov podľa vlastných predlôh zákazníka pomocou nášho fotospektrometra a ďalšie.

Zimné mesiace, teda obdobie relatívneho útlmu v stavebníctve využívame na usporadúvanie odborných školení pre aplikačné firmy s cieľom ďalej zdokonaľovať ich technickú úroveň.

Spomenuli ste vašich zákazníkov. Aký je ich profil?

Hlavnú skupinu našich zákazníkov tvoria špecializované aplikačné firmy realizujúce strojové omietky, liate podlahové potery, zatepľovacie systémy či sanácie vlhkého muriva. Väčšinou ide o dlhoročných obchodných partnerov s bohatými skúsenosťami.

Ďalšiu významnú časť našich zákazníkov predstavujú stavebné spoločnosti, veľkoobchody so stavebným materiálom i menšie stavebniny a, samozrejme, nezabúdame ani na živnostníkov a drobných stavebníkov.

Akým spôsobom zabezpečujete predaj vašich výrobkov na Slovensku? V ktorých regiónoch možno kúpiť váš tovar?
Profi am Bau je českou spoločnosťou so sídlom v Brne. Všetky produkty značky PROFI sa vyrábajú v našom materskom výrobnom závode v rakúskom Ernstbrunne, ktorý sa nachádza približne 110 km od Bratislavy. Naše produkty teda dodávame na Slovensko priamo z výrobného závodu v Rakúsku. Pri dodávkach voľne uložených zmesí sa sústreďujeme predovšetkým na oblasť stredného a západného Slovenska, ale naše zásobníkové silá môžete nájsť v podstate kdekoľvek. V prípade kusového tovaru (vrecia, vedrá) sa snažíme pokryť i vzdialenejšie regióny.

Predaj na Slovensku všeobecne zabezpečujeme prostredníctvom vybraných obchodných partnerov z veľkoobchodov so stavebným materiálom. Predaj materiálu ďalej podporuje servis našich obchodno-technických pracovníkov pôsobiacich v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Stavebníctvo je napriek všetkým krízam stále perspektívnym odborom. Aký je podľa vás jeho súčasný stav? Nemáte obavy z nasýtenia trhu?
Trh je nasýtený už dlhší čas. Široká ponuka na trhu umožňuje zákazníkom pri výbere tovaru viac porovnávať. Veľká časť stavebných firiem sa už na takto nasýtenom trhu zorientovala a ponuky začala rozlišovať nielen podľa ceny, ale aj podľa kvality. To sa týka predovšetkým skúsených stavebných firiem, ktoré kladú dôraz na dlhodobú kvalitu svojich stavieb. Vďaka vysokému štandardu našich výrobkov nám tento trend poskytuje určité výhody. Vplyvov finančnej krízy sa zatiaľ neobávame, obdobie stavebného boomu nemohlo trvať večne a my sme sa postupne pripravovali na to, že prídu aj horšie časy. Rovnako na nás zatiaľ nedoľahol ani tohtoročný pokles výroby v stavebníctve. 

Medzi novinkami ponúkate i veľa stavebných materiálov, ktoré svojich zákazníkov v Česku ešte len hľadajú. V akej oblasti sa to prejavuje najviac?
Tím odborníkov v materskej spoločnosti v Rakúsku sa neustále venuje vývoju nových produktov. Po niekoľkoročnej práci bol napríklad predstavený systém Profi – Faradyus. Ide o skupinu produktov určených na odtienenie elektrosmogu, ktorým sme v dnešnej modernej dobe obklopení všetci. Aj keď v českej a slovenskej verejnosti nie je o elektrosmogu zďaleka také veľké povedomie ako v susednom Rakúsku, snažíme sa ľuďom túto problematiku objasniť a produkty si postupne získavajú zákazníkov aj u nás.

Sú tu však i ďalšie novinky, ktoré si už svojich zákazníkov našli…

Medzi tieto novinky patrí napríklad nový typ povrchovej úpravy pre zatepľovacie systémy. Ide o pastóznu omietku s predĺženou životnosťou s názvom Profi Anti Aging, ktorú rovnako ako štandardné typy pastóznych omietok tónujeme do farebných odtieňov podľa želania zákazníka.

Na záver by sme mohli spomenúť celkovú bilanciu a plány do budúcnosti.  
Bilancujeme priebežne. Okrem vyhodnocovania predaja a plnenia plánov starostlivo sledujeme situáciu na trhu, aby sme mohli včas reagovať na aktuálne požiadavky zákazníkov. Medzi naše hlavné plány do budúcnosti patrí okrem upevnenia súčasnej pozície aj jej ďalšie posilnenie.

Tento rok sa chystáme vybudovať na Slovensku základnú sieť tónovacích centier pre fasádne prefarbené omietky v regióne Bratislavy, Nitry, Žiliny a Košíc. Zároveň sa snažíme viac zamerať na predaj cementových liatych náterov a zatepľovacích systémov s Anti Aging povrchovou úpravou. Sortiment našich výrobkov rozšírime ešte o niekoľko noviniek, ale to si necháme ako prekvapenie pre našich zákazníkov.

Vlastimil Růžička
Foto: Profi am Bau

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.