image 77905 25 v1

Súťaž Talent designu začína svoj 7. ročník

Medzinárodná súťaž Talent designu 2016 odštartovala svoj siedmy ročník. Od 16. novembra 2015 tak môžu kreatívci posielať svoje súťažné návrhy, a to hneď v piatich kategóriách. V hre je viac ako 10 000 €.

Talent Designu 2016 je súťaž pre mladých dizajnérov do 30 rokov. Svoje diela môžu prihlasovať v piatich kategóriách: Industrial design, Product design, Art design, Fashion design a Communication design. Súťaž organizujú študenti Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Registrácia prác prebieha od 16. novembra 2015 do 15. februára 2016. O kvalite práce rozhoduje predovšetkým originalita a kreativita návrhu, ďalej inovatívny a originálny prístup k riešeniu alebo funkčnosť diela. Bude hodnotená aj ekologickosť materiálu. Hlavný víťaz si odnesie finančný obnos vo výške 4 000 € a možnosť zúčastniť sa prestížnej stáže.

Do minulého ročníka sa prihlásilo viac ako 630 súťažných prác z celého sveta. Na konci novembra bude prebiehať roadshow na školách v Českej republike a na Slovensku. Vyhlásenie súťaže prebehne 29. apríla 2016 počas druhého ročníka ZLIN DESIGN WEEKu, ktorý sa koná od 25. apríla do 1. mája 2016.

Ďalšie informácie o súťaži Talent Designu 2016 nájdete na stránkach www.zlindesignweek.com/talent alebo na www.facebook.com/talentdesignu.