Baumit Fasáda roka 2023

Súťaž Baumit Fasáda roka 2023 pozná víťazov

Hľadanie najkrajšej fasády roka malo grandiózne finále v podobe veľkolepého galavečera, na ktorom sme sa dozvedeli, ktoré z nominovaných diel získali ocenenia. Tohtoročná súťaž umožnila zapojiť aj laickú verejnosť a tá sa mohla verejným hlasovaním spolupodieľať na výbere stavby, získa Cenu verejnosti. 

Víťazné diela boli predstavené a vyhlásené na slávnostnom galavečere v priestoroch RefineryGallery dňa 23. mája 2023. Ich autori si odniesli aj novú bronzovú trofej z dielne akademického sochára Jána Ťapáka.

Zámerom súťaže, ktorá zažila svoj 11. ročník, je oceniť diela, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov a ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny.

„Veríme, že ani Baumit Fasáda roka 2023 nie je len o povrchu, ale jej výsledky priblížia širokej odbornej verejnosti invenčné riešenia architektonických návrhov a tiež kvalitu remeselného spracovania konštrukčného detailu. Doterajšia prezentácia víťazných diel a ich autorov na slávnostných galavečeroch sa stala nielen zaujímavou propagáciou najlepších diel a ich tvorcov, ale slúži verejnosti aj ako cenná inšpirácia do budúcnosti,“ hovoria organizátori.

Galavečer Baumit Fasáda roka 2023.
Galavečer Baumit Fasáda roka 2023. | Zdroj: Baumit

Prihlásené diela a zasadnutie odbornej poroty

 Do architektonickej súťaže Baumit Fasáda roka 2023 sa prihlásilo celkovo 100 diel. Cieľom odbornej poroty bolo vybrať 3-4 nominácie najzaujímavejších finalistov v každej kategórii. Odborná porota zložená z renomovaných architektov a garantov kvalitnej architektúry všetkých prihlásených diel vybrala nominácie a víťazné diela za každú kategóriu.

V porote o najkrajších fasádach roka 2023 rozhodovali títo odborní garanti:

Andrea Bacová, FAD STU, Sebastián Nagy, sebastiannagyarchitects, s.r.o, Ľubomír Závodný, ateliér Závodný, Samuel  Netočný, architekt, Linz, Peter Kuklica, KuklicaSmerek architekti, s. r. o.

Nominácie v jednotlivých kategóriách

 Aj v tomto ročníku súťaže hodnotila odborná porota prihlásené stavby v šiestich kategóriách súťaže, v ktorých nominovala 3-4 stavby za kategóriu a určila aj víťazné projekty v jednotlivých kategóriách. Spolu porota nominovala 20 prihlásených stavieb.

Kategória Rodinný dom

Víťaz: Dom pod Slancom, Bratislava III
Autori: Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Branislava Husárik, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Silvia Rosíková, Ing. arch. Zuzana Krejčířová, Ing. arch. Martina Červienka, Ing. arch. Mateja Vonkomerová

Dom pod Slancom, Bratislava III
Dom pod Slancom, Bratislava III | Zdroj: Baumit

Nominácie: Dom pod Slancom, Bratislava (SADOVSKY & ARCHITECTS), Housewith a view, Nitra (GrauArchitects), Komplex rodinných domov Briežky, Bratislava (štúdio MUUR)

Kategória Bytový dom

Víťaz: Vila Ľadová, Bratislava I
Autori: Ing. arch. Richard Duška , Ing. arch. Juraj Duška, Ing. arch. ArtD. Barbora Vargová

Vila Ľadová, Bratislava I
Vila Ľadová, Bratislava I | Zdroj: Baumit

Nominácie: Obytný súbor Povrazy, Košice (adfs.r.o), Vila Ľadová, Bratislava (VI Group), Južné mesto II, Bratislava – Petržalka (Compass, s.r.o.), Bytový dom Čerešne II, Bratislava (Architekti Šebo Lichý)

Kategória: Nebytová stavba

Víťaz: Rekonštrukcia budovy mestského úradu, Leopoldov
Autori: Ing. arch. IrakliEristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. arch. Juraj Červený

Rekonštrukcia budovy mestského úradu, Leopoldov
Rekonštrukcia budovy mestského úradu, Leopoldov. | Zdroj: Baumit

Nominácie: Rekonštrukcia budovy Mestského úradu, Leopoldov (ZEROZERO, s.r.o. ), Promenáda Living Park, Nitra (Ladislav Nagy, DKLN ), PolyfunkciaBakossova, Banská Bystrica (BMX studios.r.o.)

Kategória: Obnovená a adaptovaná budova

Víťaz: Rekonštrukcia bytového domu Nový Svet, Bratislava 
Autori:  Ing. arch. Andrea AmbrovičováMikulajová, Ing. arch. Juraj Mikulaj,
Ing. arch. Jana Machalová – Matlovičová, Ing. arch. Jakub Hanták

Rekonštrukcia bytového domu Nový Svet, Bratislava
Rekonštrukcia bytového domu Nový Svet, Bratislava | Zdroj: Baumit/Matej Hakár

Nominácie: Bytový dom Račianska, Bratislava (GUTGUT, s.r.o ), Ružový mlyn, Piešťany (Matej Otrísal, PAMARCH, s.r.o.), Bytový dom Novosvetská 22, Bratislava (mikulaj&mikulajovás.r.o.)

Kategória: Sanovaná historická budova

Víťaz: Gymnázium HansaSelyeho , Komárno
Autor: Ing. arch. Zoltán Bartal (Graphite, s. r. o., Komárno)

Gymnázium HansaSelyeho , Komárno
Gymnázium HansaSelyeho , Komárno | Zdroj: Baumit

Nominácie: Meštiansky dom, Modra (Mgr. arch. Lucia Marušicová, Miroslav Želiar, Želiar s.r.o.), Farský kostol sv. Jána z Mathy, Bratislava (Štukonz s.r.o. ),Gymnázium HansaSelyeho, Komárno (Graphite, s.r.o. ), Kostol sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa (SANEX s.r.o )

Kategória: Kreatívne štruktúry a dizajn

Víťaz: Rodinné domy Koliba Gardens, Bratislava III
Autori: Ing. arch. Andrej Alexy, Ing. arch. Ing. Štefan Rafanides
Spolupráca: Ing. arch. Lucia Procházková, Ing. arch. Viktor Kasala, Ing. arch. Erik Jakeš

Rodinné domy Koliba Gardens, Bratislava III
Rodinné domy Koliba Gardens, Bratislava III | Zdroj: Baumit

Nominácie: Koliba Gardens, Bratislava (Alexy&Alexy architekti ), Záhradné sady, Prešov (BMX studios.r.o), Tréningová hala, Martin (Ľubica Kobanová, KOBAN architects)

Kategória: Cena riaditeľa spoločnosti BAUMIT

 Víťaz: Slnečnice- zóna mesto, objekty B, Bratislava V
Autori: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Matúš Grega-Jakub
Spolupráca: Ing. Milan Andrejko, Ing. Roman Čambal, Ing. arch. Juraj Česelský, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Marcel Vadík

Slnečnice- zóna mesto, objekty B, Bratislava V
Slnečnice- zóna mesto, objekty B, Bratislava V | Zdroj: Baumit

Kategória: Cena verejnosti

Víťaz: Bytový dom Čerešne Lake, Bratislava IV
Autori: Ing. arch. Tomáš Šebo, Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Juraj Mihálik, Ing. arch. Aleš Hradecký, Prof. akad. arch. Imrich Vaško, Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Ing. arch. Juraj Murín, Ing. arch. Dominika Podolská, doc. Ing. arch. Jakub Vydra, PhD.
Spolupráca: Juraj Fabrici, Patrik Bartas, Teodor Pongo, Sofia Lichvárová, Miroslava Šišková, Katarína Frivaldská, Denisa Pavkovček Šťastná, Katarína Filipková, Andrea Moravčíková, Matúš Godiš

Bytový dom Čerešne Lake, Bratislava IV
Bytový dom Čerešne Lake, Bratislava IV | Zdroj: Baumit

 Ocenenie Plyšová kocka

Baumit Plyšová kocka je zvláštna cena, ktorú odovzdáva spoločnosť Baumit spolu s finančnou dotáciou organizácii, alebo subjektu, ktorý stavia nie doslova, ale v prenesenom význame.

Stavia mosty porozumenia, buduje ostrovy lásky a prijatia pre ľudí s hendikepom, na okraji spoločnosti, či bez domova. Oceňuje ľudské činy, ktoré „menia fasádu“ našej spoločnosti k lepšiemu. Tento rok získalo ocenenie občianske združenie ETP Slovensko, Košice.

Projekt „Budujeme nádej na Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX“ nadväzuje na úspešnú sociálnu inováciu – svojpomocnú samofinancovanú výstavbu rodinných domov v Rankovciach, ktorej pilotnú fázu zastrešovalo ETP Slovensko v rokoch 2014-17 a ocenil ju Európsky hospodársky a sociálny výbor zlatou cenou v roku 2014. Rankovčania, ktorí si postavili rodinné domy, majú dnes nielen slušné, dôstojné bývanie, ale aj stavebné zručnosti, ktoré im dnes pomáhajú v zamestnaní.

Spoločnosť Baumit organizuje v poradí už 11. ročník súťaže Baumit Fasáda roka 2023. V spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Fakultou architektúry STU Bratislava, Združením pre zatepľovanie a vydavateľstvom odbornej literatúry Jaga poukazujú na symbiózu architektonického stvárnenia so špičkovými a inovatívnymi stavebnými materiálmi.