Stavebná komora SR v súvislosti s prešovským nešťastím varuje pred stavebnými zmenami v panelových sústavách

SKSR v súvislosti s haváriou bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove upozorňuje, že k tragédii nemuselo dôjsť, keby sa nehazardovalo so stavebnými úpravami bez odborného prístupu, podľa nich by mali stavebné úrady pristupovať k povoľovaniu zmien zodpovednejšie.

Stavebná komora Slovenskej republiky prejavuje hlbokú sústrasť a účasť s pozostalými rodinami, priateľmi a susedmi nad stratou ich blízkych po tragickej havárii v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove. Táto tragédia je o to väčšia, že je možné, že obyvatelia domu stratili nie len svojich blízkych ale aj strechu nad hlavou.

SKSR v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že táto tragédia sa vôbec nemusela stať, keby niektorí vlastníci bytov v panelových domoch nehazardovali so stavebnými úpravami bez ohľadu na to, či im to nejaký nezodpovedný projektant a statik bez znalostí a vlastností panelových sústav technicky vyrieši alebo nie. Stavebných zmien v panelových domoch je na Slovensku veľké množstvo a veľké množstvo ich je nebezpečných.

„Máme za to, že takýmto a podobným nešťastiam sa mohlo a môže predísť, keby stavebné úrady zodpovednejšie a razantnejšie pristupovali ku zmenám v panelových domoch a tieto zmeny jednoducho nepovoľovali, pretože panelové sústavy okrem pôvodných plastovo-kovových bytových jadier nepoznajú pojem nenosná priečka,“ zdôrazňuje Ivan Pauer, prezident SKSR.

Ako ďalej dodáva, stavebné úrady by tiež nemali vydávať dodatočné stavebné povolenia a súhlasy s ohláseniami na stavebné úpravy v panelových domoch. Mali by dôrazne, nekompromisne a neodkladne trvať na odstránení takýchto zmien a ich vinníkov tvrdo a nekompromisne sankcionovať, prípadne odovzdať na doriešenie prokurátorovi ako trestný čin všeobecného ohrozenia.

„Tu niet výhovorky, že máme 42 zmenami zdevastovaný starý stavebný zákon. Aj tento starý, teraz platný stavebný zákon, umožňuje tieto neodborné zmeny do panelových sústav riešiť a dajú sa riešiť aj podľa Občianskeho a Trestného zákona,“ vysvetľuje Pauer. SKSR už v snahe zabrániť „zameteniu pod stôl“ podala už viac trestných oznámení na niektoré, zatiaľ menšie, havárie.

V takýchto prípadoch nebýva len jeden vinník, je za nimi zvyčajne súhra viacerých faktorov a osôb, ktorých jadro vidno vo výraznom rastúcom poklese odbornosti, ako aj v deštrukcii a v strate osobnej zodpovednosti, v neexistencii striktne platných technických noriem (sú len odporúčaním), v strate právneho povedomia takmer v celej spoločnosti a v strate rešpektu pred zákonom a výkonom uplatnenia zákona.

SKSR vyzýva stavebné úrady, aby vo verejnom záujme mať bezpečné a zdravé bývanie, nepovoľovali v panelových sústavách žiadne stavebné úpravy okrem výmeny výplní stavebných otvorov, rekonštrukcií rozvodov a rekonštrukcie striech.

„Dodatočné zateplenie odporúčame navrhovať hlavne z pohľadu na statickú bezpečnosť panelovej sústavy ako celok, bez jeho neustáleho zvyšovania do extrémnych hrúbok v honbe za energetickými úsporami. Panelové sústavy bytových domov nikdy neboli projektované na žiadne zmeny, ani na dodatočné zateplenie a už vôbec nie na tvorbu rôznych otvorov, vyberanie stien, budovanie nových alebo dokonca montáž ťažkých vírivých bazénov,“ dodáva prezident SKSR.

Podľa neho by malo byť toto tragické nešťastie ďalšou mimoriadne vážnou výstrahou všetkým tým, ktorí vykonali a chcú vykonávať a odsúhlasovať akékoľvek zmeny v bytoch panelových domov. Je najvyšší čas počúvať odborníkov a nie laikov a lobistov v stavebníctve.