Zelené projekty

Na zelené investície, ochranu prírody a dopravu vo vidieckych regiónoch pôjde 75 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v novom programovom období vyhlásilo druhú výzvu z programu Interreg Stredná Európa vo výške 75 miliónov eur. Eurofondy pôjdu na zelené investície a lepšiu dopravu vo vidieckych regiónoch.

Výzva je určená pre verejný aj súkromný sektor vrátane malých a stredných podnikov, neziskových a medzinárodných organizácií. Ako ďalej ministerstvo informovalo, záujemcovia môžu získať podporu napríklad na projekty na zvyšovanie odolnosti voči následkom klimatickej zmeny.

Podporené budú aj projekty zamerané na udržateľnú spotrebu a obehové hospodárstvo, na vylepšenie dopravnej siete či ochranu prírody a rozvoj inovácií. Žiadosti môžu záujemcovia predkladať do 17. mája, pričom podmienkou je zapojenie minimálne troch partnerov z troch rôznych krajín programu Interreg Stredná Európa.

„Program, ktorý slúži na podporu územia s rozlohou viac ako milión kilometrov štvorcových a prináša pozitívne zmeny pre takmer 150 miliónov obyvateľov, pomáha regiónom lepšie čeliť spoločným výzvam, ako sú hospodárska transformácia či zmena klímy,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

Dodala, že spolu s partnermi z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska a Slovinska sa prostredníctvom projektov z programu Interreg Stredná Európa snažia vytvárať inteligentnejšiu, zelenšiu, lepšie prepojenú a lepšie spravovanú strednú Európu. „Tomu pomáhajú financie z celkového 281-miliónového rozpočtu tohto programu,“ doplnila Remišová.

Ministerstvo pripomenulo, že v minulom programovom období pomáhali pri ochrane lesov pred zmenou klímy a ochrane historických pamiatok. „Podporu získal napríklad projekt SALUTE4CE, do ktorého bol zapojený aj Liptovský Mikuláš. Projekt podporil výsadbu pôvodnej a klimaticky odolnej vegetácie v našich lesoch,“ uviedlo ministerstvo.

Úspešným bol aj projekt RUINS, ktorý bol zameraný na vdýchnutie nového života stredovekým zrúcaninám, pričom výsledkom je lepšia starostlivosť o pevnosť Bzovík v okrese Krupina a podpora turizmu v danej oblasti.