Spoločnosť Xella dosiahla rekordný zisk

Spoločnosť Xella International so sídlom v Duisburgu si udržiava úspešné tempo rastu. Spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu a predaj stavebných materiálov, ako sú vápennopieskové tvárnice značky SILKA, pórobetón známych značiek YTONG a HEBEL či systémy pre montáž za sucha FERMACELL,  v roku 2007 zvýšila obrat o 6 % na 1,3 miliardy eur. Zvýšil sa i zisk zo 125 miliónov eur v roku  2006 na 155 miliónov, čo predstavuje 24percentný nárast. Tento nárast je výsledkom najmä pozitívne sa vyvíjajúcej situácie na východoeurópskom trhu. Hrubý zisk pred zdanením vzrástol zo 160 miliónov eur v roku 2006  o 22 % na 202 milióny eur.


„Rok 2007 bol pre nás najlepším rokom i napriek nepriaznivej situácii na nemeckom trhu,“ povedal Jan Buck-Emden, riaditeľ pre manažment Xella International. „S našimi výrobkami si na našich trhoch držíme miesto v prvej trojke. V oblasti pórobetónu a vápennnopieskových tvárnic sme jasnou jednotkou nielen v Nemecku, ale i v Európe. Momentálne vstupujeme na nové trhy.“

Spoločnosť má zastúpenie v 30 krajinách sveta. Okrem Európy má Xella závody v Číne a po jednom závode v USA, Mexiku a v Čile. Už viac ako 10 %  celkového počtu našich zamestnancov pracuje v krajinách mimo Európy. V zahraničí dosahuje obrat z predaja stavebných materiálov Xella takmer 1 miliardu eur,  čo predstavuje 70 % celkového objemu predaja.

Stavebným materiálom, vrátane pórobetónov YTONG a HEBEL, vápennopieskovým tvárniciam SILKA, ako aj systémom pre montáž za sucha  FERMACELL, sa na medzinárodnom trhu veľmi dobre darí. „Nemalý vplyv na túto skutočnosť mal zvýšený dopyt po našich produktoch vo východnej a strednej Európe, ako aj stabilná hospodárska konjunktúra v západnej Európe. Hoci v Nemecku klesol počet vydaných stavebných povolení, zvýšený záujem z východnej Európy a optimalizácia nákladov a procesov za posledné dva roky viedli k slušnému zisku aj v Nemecku,“ uviedol Jan Buck-Emden.

Xella reagovala na pozitívny trend vo všetkých krajinách východnej Európy  postavením nových závodov alebo zrekonštruovaním existujúcich zariadení. V roku 2007 boli dokončené nové závody v meste Lipjan (Kosovo) a Mozhajsk (Rusko), spustila sa výroba a rozšírili sa výrobné kapacity v Šaštíne (Slovensko) a Miliczi (Poľsko). Okrem toho bola zriadená spoločnosť na predaj pórobetónu na Ukrajine. V Brchte (Belgicko) sa taktiež začalo s výrobou vápennopieskových tvárnic. V súčasnosti sa budujú ďalšie závody na výrobu vápennonopieskových tvárnic v Miliczi a Ploesti (Rumunsko). Mimo Európy boli spustené do prevádzky závody v ChangXing (Čina) a v Adel (Georgia, USA). Momentálne je vo fáze budovania závod  na výrobu pórobetónu v Tianjin (Čína), kde je naplánovaná výroba na rok 2009.

Predaj v oblasti systémov montáže za sucha poklesol, najmä v Nemecku sa zaznamenal znížený dopyt po výrobkoch značky Fermacell. Hoci v iných krajinách bol dopyt po nich vyšší, nestačilo to na kompenzáciu predaja. Francúzsko a Veľká Británia predstavujú zaujímavé trhy, kde sa v roku 2008 očakáva vysoký dopyt po kvalitných stavebných doskách Farmacell Powepanel a po jej príslušenstvu. 

Záujem o materiály so značkou Fels  naďalej pozitívne narastá, najmä vďaka pestrému portfóliu klientov z rôznych oblastí. Dôležitým odberateľom surových materiálov sú výrobcovia stavebných materiálov, ktorí tvoria až štvrtinu celkového obratu spoločnosti Fels-Werke. Ďalším významným odberateľom je oceliarsky priemysel, ktorý v tomto období zaznamenáva boom. Tretím dôležitým segmentom na trhu je ochrana životného prostredia.

V meste Tovarkovo južne od Moskvy zriaďuje spoločnosť Fels novú vápenku. Pre vysoký záujem o kvalitné vápenné produkty sa uprednostní fáza výstavby, ktorá bola pôvodne naplánovaná na rok 2012, a  kapacity vápenky sa zvýšia  vybudovaním novej pece. Okrem toho sa pracuje na nových projektoch vo východnej Európe a v Číne.

Xella zaznamenala v roku 2008 vynikajúci štart. V prvom štvrťroku sa jej veľmi dobre darí vo všetkých oblastiach i v porovnaní s výsledkami dosiahnutými v prvom štvrťroku 2007. Vďačí za to najmä rastúcemu a rozvíjajúcemu sa stavebníctvu v krajinách strednej a východnej Európy. Prejavil sa zvýšený záujem o vápnové a vápennopieskové tvárnice. Firma Fells zaznamenala zvýšený dopyt zo strany stavebníkov ciest.  Taktiež sa očakáva mierny nárast v oblasti systémov montáže za sucha. Preto Xella verí, že v tomto roku ešte prevýši obrat z roku 2007.

Zdroj: Public Plus