Skupina Holcim pokračuje v prirodzenom raste

Dobrý štart do nového roka zaznamenal najmä európsky región, kde zo stavebného boomu stále profituje predovšetkým východná a juhovýchodná Európa. Najvyšší rast v rámci európskeho regiónu  dosiahol  Holcim Rumunsko, úspešne si počínali aj dcérske spoločnosti koncernu na Slovensku a v Srbsku. V Severnej Amerike pretrváva hypotekárna kríza v USA, v dôsledku čoho komerčná a priemyselná stavebná činnosť nedosahuje ani úroveň minulého roka.

Vývoj predaja a finančné výsledky

Dodávky cementu v rámci celého koncernu sa znížili o 1,2 percenta na 34,2 milióna ton a konsolidovaný predaj kameniva o 9,7 percenta na 32,7 milióna ton. Objem transportovaného betónu sa zvýšil o 11,7 percenta na 10,5 milióna kubických metrov. Predaj asfaltu klesol o 9,5 percenta na 1,9 milióna ton.

Konsolidované čisté tržby sa znížili o 3,8 percenta na 5,509 miliardy švajčiarskych frankov. Prevádzková EBITDA poklesla o 14,2 percenta na 1,151 miliardy švajčiarskych frankov. Pri vyčíslení  zmien v rozsahu konsolidácie, ktoré sa rovnajú 109 miliónom švajčiarskych frankov a negatívnom dopade menového prevodu 90 miliónov švajčiarskych frankov, sa prevádzková EBITDA zvýšila o 0,6 percenta. Marža prevádzkovej EBITDA dosiahla 20,9 percenta (prvý štvrťrok 2007: 23,4). Nižšia prevádzková EBITDA a štvrťročný nárast čistého likvidného majetku posunul cash flow z prevádzkových činností do negatívnej oblasti na úrovni – 158 miliónov švajčiarskych frankov. Kvôli lepšiemu finančnému výsledku bol čistý príjem koncernu iba mierne nižší, o 3,2 percenta, 513 miliónov švajčiarskych frankov. Čistý príjem pripísateľný držiteľom kmeňových akcií Holcim Ltd. sa zvýšil o 3,9 percenta na 370 miliónov švajčiarskych frankov.

Rast investícií do stavebných projektov vo východnej a juhovýchodnej Európe

Európsky región koncernu zaznamenal dobrý štart na začiatku roka 2008 a mnoho spoločností skupiny zvýšilo predaj stavebných materiálov. Priaznivé ekonomické podmienky vo východnej a juhovýchodnej Európe sa podpísali pod nárast investícií do stavebných projektov.

V segmente cementu dosiahol najvyšší rast v rámci európskeho regiónu koncernu Holcim Rumunsko. Dcérske spoločnosti koncernu na Slovensku a v Srbsku si tiež počínali úspešne. Predaj kameniva vzrástol nad priemer v celej východnej Európe, pričom najúspešnejšie boli spoločnosti v Chorvátsku, Rumunsku a na Slovensku. Pokiaľ ide o transportovaný betón, Rumunsko a Srbsko vynikali obzvlášť.

Celkovo sa v Európe konsolidované dodávky cementu zvýšili iba minimálne  – o 1,4 percenta na 7,3 milióna ton, a to vďaka Španielsku a Rusku. Predaj kameniva klesol o 4,8 percenta na 21,8 milióna ton. Na druhej strane, objem transportovaného betónu vzrástol o 9,3 percenta na 4,6 milióna kubických metrov, čo bolo odrazom čulého dopytu v Londýne, Francúzsku a Taliansku, ako aj na trhoch východnej Európy. Predaj asfaltu poklesol o 6,3 percenta na 1,5 milióna ton.

Prevádzková EBITDA koncernu v európskom regióne poklesla o 2,5 percenta na 424 miliónov švajčiarskych frankov. Toto je odrazom slabšej stavebnej aktivity na Iberijskom poloostrove a nižšieho podielu na výsledkoch zo strany Aggregate Industries UK.

Vplyv hypotekárnej krízy v USA

V Severnej Amerike pretrváva hypotekárna kríza v USA, vládny viacročný program pre infraštruktúru priniesol len miernu nápravu. Komerčná a priemyselná stavebná činnosť nedosahuje ani úroveň minulého roka, avšak väčšina stavebných spoločností má skúsenosť s dobrým pracovným vyťažením v Kanade.

Konsolidovaná prevádzková EBITDA poklesla o 182,4 percenta na –14 miliónov švajčiarskych frankov, k čomu prispel aj pokles dolára. Rovnako rast internej prevádzkovej EBITDA bol negatívny – na úrovni – 182,4 percenta. Holcim US nebol schopný vykompenzovať pokles v dopyte prírastkami produktivity. Tak, ako to bolo v prvom štvrťroku predchádzajúceho roka, St. Lawrence Cement zaevidoval stratu kvôli sezónnym výkyvom. Aggregate Industries US opäť vykázalo negatívny výsledok kvôli tradične slabej stavebnej aktivite v oblasti ciest na začiatku roka. Avšak prevádzková strata sa znížila v porovnaní s prvým štvrťrokom roka 2007, čo potvrdzuje účinnosť opatrení, ktoré sa prijali na zníženie nákladov. Konsolidované dodávky kameniva v Severnej Amerike poklesli o 7,1 percenta na 6.5 milióna ton, pričom predaj transportovaného betónu vzrástol o 22,2 percenta na 1,1 milióna kubických metrov.

Výhľad

Je ťažké odhadnúť, ako sa bude ekonomika v rôznych regiónoch počas roka vyvíjať. Je nutné si uvedomiť, že predpovede rastu z významných medzinárodných ekonomických inštitúcií sa už nedávno znížili. Avšak, vďaka globálnej existencii koncernu a jeho pevnému miestu na novovznikajúcich trhoch, Holcim má veľmi dobrú pozíciu. Cieľom Holcimu v nadchádzajúcich mesiacoch je vykompenzovať dopad stúpajúcej inflácie a, predovšetkým, vyšších cien energie pomocou opatrení na šetrenie energiou a cenovými úpravami, aby sa roku 2008 opäť dosiahol dlhodobý cieľ rastu 5 percent v internej prevádzkovej EBITDA.

Zdroj: Holcim (Slovensko) a.s.