SKSI dementovala informácie o zlom hospodárení

image 100815 25 v1

Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej SKSI) vydala 24. mája 2018 tlačovú správu, v ktorej dementovala informácie uverejnené v denníku Pravda z 23. mája 2018, poukazujúce na zlé hospodárenie s financiami SKSI a eurofondami prostredníctvom grantu ingREeS.

Súčasťou správy bola aj kópia listu autorke článku. SKSI považuje tieto informácie za nepravdivé a smerujúce k zdiskreditovaniu Komory zo strany Stavebnej komory Slovenskej republiky pred voľbami do orgánov SKSI, ktoré sa majú konať v sobotu 26. mája 2018. Pravdivosť/nepravdivosť faktov, ktoré boli v tejto súvislosti zverejnené v médiách, je podľa Komory možné overiť z verejne dostupných zdrojov.

Ďalej sa v stanovisku SKSI uvádza, že nevidí dôvod, prečo by časť členov Komory žiadala prešetrenie hospodárenia a podávala v tejto súvislosti podnet na Generálnu prokuratúru a OLAF, ako sa uvádza v spomenutom článku, pretože SKSI vedie riadne podvojné účtovníctvo, výsledky hospodárenia sú schvaľované najvyšším orgánom SKSI a zároveň je ich správnosť každoročne overovaná audítorom. Všetky tieto výsledky sú teda známe všetkým členom SKSI, keďže títo sú zároveň členmi najvyššieho orgánu SKSI, ktorým je Valné zhromaždenie. To znamená, že členovia SKSI schvaľujú návrhy rozpočtov a aj výsledky hospodárenia za každý účtovný rok.

Ak však bol takýto podnet naozaj podaný, SKSI je podľa vyjadrenia v tlačovej správe pripravená spolupracovať, poskytnúť všetky kompletné doklady a zodpovedať príslušným orgánom všetky položené otázky, pretože tieto sú profesijne spôsobilé podaný podnet riadne a odborne preveriť a následne posúdiť.

Text: www.asb.sk podľa tlačovej správy Slovenskej komory stavebných inžinierov z 24. mája 2018.