SAUTER Vision Center 8.1

Najnovšia verzia SAUTER Vision Center (SVC) kombinuje BACnet/SC Hub, 2-faktorovú autentifikáciu a jednotné prihlásenie. Vďaka optimalizovaným funkciám prístrojovej dosky a ešte flexibilnejším možnostiam prevádzky ponúka SVC 8.1 efektívne riešenie pre potreby dnešnej prevádzky budov.

SAUTER Vision Center (SVC) spĺňa požiadavky prevádzkovateľov budov na komplexný manažment budov, energie a údržby. Webový manažérsky nástroj v štandarde HTML5 umožňuje vďaka svojej modulárnej štruktúre prevádzku, analýzu a vizualizáciu funkcií budovy s maximálnou flexibilitou bez ohľadu na lokalitu alebo systém. Najnovšia verzia, SVC 8.1, predstavuje spoločný prístup k bezpečnosti a jednoduchosti používania.

Medzi hlavné výhody SVC 8.1 patria:

  1. BACnet/SC Hub: Táto funkcia umožňuje šifrovaný prenos dát s plnou funkcionalitou BACnet pre decentralizované budovy a priestory. Protokol BACnet/SC sa používa v cloudovom riešení (Vision Services) a teraz ho môžu lokálne IT oddelenia využívať aj v privátnom cloude.
  2. 2FA a SSO: SVC 8.1 implementuje základné bezpečnostné požiadavky zavedením 2-faktorovej autentifikácie (2FA) a jednotného prihlásenia (SSO). Kombinácia 2FA a SSO ponúka vyvážený prístup medzi bezpečnosťou a použiteľnosťou.
  3. Optimalizovaný energetický manažment: Nová funkcia umožňuje nastavenie požadovanej hodnoty, ako je teplota v miestnosti, pre niekoľko objektov súčasne. Ďalšie funkčné vylepšenia uľahčujú používanie šablón a grafov, čo optimalizuje efektivitu prevádzky a nastavenia, najmä pri rozsiahlych projektoch.

www.sauter.sk

Zdroj: Sauter Building Control Slovakia, s.r.o.