Fotovoltická elektráreň

Nová fotovoltická elektráreň pri Rimavskej Sobote vyrastie na zelenej lúke

Partneri sekcie:

Výstavba novej fotovoltickej elektrárne pri Rimavskej sobote bude realizovaná na takzvanej zelenej lúke s výmerou vyše 10 hektárov. Vyprodukovanú elektrickú energiu chce investor prioritne dodávať priamo do verejnej distribučnej siete.

Spoločnosť Enery Slovakia plánuje pri Rimavskej Sobote výstavbu fotovoltickej elektrárne s predpokladaným maximálnym ročným výkonom 11 GWh) elektrickej energie. Vzniknúť by mala na trávnatom pozemku s výmerou 10,5 hektára na východnom okraji mesta. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

„Predmetom činnosti je ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie. Cieľom je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku,“ uvádza investor v zámere. Vyprodukovanú elektrickú energiu chce prioritne dodávať priamo do verejnej distribučnej siete.

Fotovoltická elektráreň bude pozostávať z viac ako 15-tisíc fotovoltických panelov. „Budú nainštalované na podporných oceľových konštrukciách pevne ukotvených v zemi do hĺbky približne 1,5 až 1,8 metra bez použitia betónovej zmesi s rozostupom približne 4 m a na výšku budú dosahovať približne 3,5 metre,“ priblížila spoločnosť.

Predpokladaný inštalovaný výkon elektrárne predstavuje 9,99 megawatthodín (MWh), maximálny ročný dodaný výkon približne 11 GWh elektrickej energie. S výstavbou fotovoltickej elektrárne chce investor začať po ukončení EIA a získaní potrebných povolení, celkové náklady plánuje bližšie špecifikovať v ďalších stupňoch povoľovania.