SAUTER smart senzor viaSens: Inteligentný pomocník pri monitoringu a automatizácii budov

Smart senzor viaSens kombinuje špičkovú technológiu senzorov, konektivity, sieťovania a komunikácie v zariadení veľkosti bežného detektora prítomnosti. Vykonáva rôzne merania pre miestnosť a pričom zaznamenáva teplotu, vlhkosť, kvalitu vzduchu v miestnosti, prítomnosť osôb, pohyb, jas a hladinu hluku.

Smart sensor viaSens vybavený tymíto zmyslami, monitoruje oblasti okolo seba, a umožňuje efektívne prevádzkovanie inteligentných budov. Spájanie údajov s viacero premenných sa nazýva „fúzia senzorov“.

Hodnoty teploty a vlhkosti sa používajú napríklad na výpočet entalpie – parameter na vytvorenie príjemnej vnútornej klímy. Kombinácia hodnôt infračerveného snímača pohybu (PIR) a snímača hladiny hluku generuje spoľahlivý signál prítomnosti. To znamená, že môžu byť detekovaní aj ľudia sediaci pri svojich stoloch.

Zdroj: Sauter Building Control Slovakia

Smart senzor však nesleduje len svoje okolie, ale bol vyvinutý aj na komunikáciu s ľuďmi vo svojom okolí. LED krúžok poskytuje vizuálnu spätnú väzbu o miestnosti a stave senzora. Na signalizáciu určitých podmienok je možné nakonfigurovať rôzne farby a prstencové segmenty. Môže to byť napríklad s cieľom urýchliť vetranie miestnosti alebo ukázať, ktoré pracovné miesta sú voľné v prostredí zdieľaného pracoviska. Spolu s izbovým regulátorom SAUTER ecos dokáže regulovať vnútornú klímu a osvetľovacie systémy alebo nasmerovať upratovaciu službu mimo priestorov, ktoré si nevyžadujú pozornosť.

Zdroj: Sauter Building Control Slovakia

Smart senzor viaSens od spoločnosti SAUTER spája šesť rôznych fyzikálnych meraní, LED krúžok, mobilnú aplikáciu, sieť Mesh a integráciu IoT do nového systému senzorických prvkov miestnosti. To bolo dlho očakávané mnohými aplikáciami v oblasti digitálnych budov.

Dostupnosť Smart senzora na trhu očakávame v lete 2023.

www.sauter.sk

Zdroj: Sauter Building Control Slovakia, s.r.o.