Poliklinika Tehelná v Bratislave

Ruší sa súťaž na predaj Polikliniky Tehelná

Spoločnosť Poliklinika Tehelná zrušila verejnú súťaž na predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici v Bratislave s príslušenstvom a pozemkami.

K tomuto kroku predstavenstvo spoločnosti pristúpilo z dôvodu nízkeho záujmu, ako aj z dôvodu, že jej akcionár MH Manažment vstúpil do rokovaní na úrovni samosprávy. TASR o tom informovala manažérka marketingu a komunikácie z MH Manažmentu Andrea Devánová. Ak k dohode nedôjde a nenájde sa spoločné riešenie, súťaž bude obnovená.

MH Manažment, ako nástupnícka organizácia po zaniknutom Fonde národného majetku SR, momentálne rokuje s mestom Bratislava. Magistrátu zaslal podklady potrebné pre ďalšie rozhodovanie.

„V najbližších týždňoch príde aj k obhliadke budovy a pozemkov. MH Manažment sa pokúsi nájsť riešenie, v spolupráci so samosprávou, ktorá je relevantným partnerom na diskusiu, a to či už na úrovni hlavného mesta alebo mestskej časti,“ spresnila Devánová.

Verejná súťaž na predaj polikliniky bola vyhlásená začiatkom júla. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14,7 milióna eur s DPH. Rezort hospodárstva, pod ktorý MH Manažment spadá, totiž nie je z dlhodobého hľadiska schopný budovu prevádzkovať.

Najmä však zabezpečiť financovanie nevyhnutných investícií. Budova si vyžaduje investície do jej rekonštrukcie. Len na urgentnú sanáciu treba približne milión eur. MH Manažment viackrát deklaroval, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Budova musí byť využívaná len na účely, na ktoré bola skolaudovaná.