reSITE 2017: In/visible City

image 87153 25 v2

V dňoch 22. – 23. júna 2017 sa vo Fóre Karlín v Prahe uskutoční šiesta medzinárodná konferencia reSITE pre architektov, urbanistov, členov mestských samospráv, developerov, investorov a zástupcov občianskych iniciatív. reSITE 2017: In/visible City sa zameria na to, čo nie je vidieť, ale napriek tomu to určuje podobu mesta. Čo to presne znamená? Fascinuje nás anatómia miest. To, ako sa technická infraštruktúra premieta do dizajnu. Ako sa prejavujú vitálne systémy mesta v architektúre a mestskej krajine. 

„Budeme sa zaoberať všetkým, čo robí mesto funkčným, čo poháňa ekonomiku a spotrebúva podstatnú časť mestských rozpočtov, hoci to nie je vidieť – napríklad rozvody vody alebo likvidácie odpadu,“ pozýva na konferenciu šéf reSITE Martin Barry. Ukážeme kvalitné mestské priestranstvá, úchvatné budovy, príklady medziľudskej spolupráce a procesy participácie, ktoré spoluvytvárajú podobu miest budúcnosti. Predstavíme najkvalitnejšie a ocenené projekty, zameriame sa na možné styčné body mestskej infraštruktúry so súkromným developmentom, na zapojenie občanov a inteligentné riešenia.

Ako docieliť, aby boli technické a infraštruktúrne stavby architektonicky hodnotné a ekonomicky prínosné? Ako v dnešnej dobe plánovať a budovať infraštruktúru pre budúcnosť našich rastúcich miest? Ako ju šikovne, efektívne, ekonomicky, transparentne spravovať? Aké sú posledné inovácie v tejto oblasti? Aký je legislatívny rámec a akú úlohu hrá politika? Ako možno vďaka správne založenej infraštruktúre znižovať emisie skleníkových plynov a ovplyvniť, či sa v meste príjemne žije a podniká?

K týchto otázkam pripravujeme program, prezrádza Osamu Okamura. 

reSITE je zážitková konferencia, ktorá posúva limity v premýšľaní, vo vnímaní investičných príležitostí a v mestskom plánovaní. reSITE predstaví praktické príklady, ako úspešne riešiť zložité výzvy. Uskutočnia sa prezentácie svetovo uznávaných architektov, ekonómov a zástupcov najinovatívnejších firiem súčasnosti, workshopy, VIP eventy i párty.

Zvýhodnené registrácie budú spustené na konci novembra v troch cenových hladinách pre profesionálov, mestské samosprávy, neziskovky a študentov.

Predbežné registrácie: resite.cz/cs/conference/
Sledujte novinky na Facebooku: www.facebook.com/events/1333435403355419/
Spojte sa s nami na Twitteri @resite_ a použite hashtag #reSITE2017 #InvisibleCity

ZDROJ: PR článok spoločnosti reSITE, z.s.