Materiály zdraželi, nedostatok surovín ovplyvnil trh. Takto reagujú výrobcovia

material
Zdroj: Shutterstock

Rapídne zvýšenie cien prakticky všetkých stavebných materiálov ovplyvnilo celý stavebný trh, ako aj individuálnych staviteľov. Prečo? Jednoducho sa zbehlo priveľa negatívnych faktorov. Cenu ocele dvíhajú európske clá na dovoz z Ázie, dreva je málo v dôsledku skupovania európskeho dreva Američanmi, čo tlačí nahor ceny papiera, a tým aj obalových materiálov. Korunu tomu nasadzuje vyššia cena ropy, ktorá rástla z dôvodu zvýšeného globálneho dopytu.

Pociťujete nedostatok surovín? Máte problémy s dodávkami materiálov, s ktorými pracujete?

T. Bábics, Mediterran: Ako každá výrobná spoločnosť na Slovensku, bohužiaľ, aj tá naša pocítila nedostatok surovín, ale snažíme sa v maximálnej miere vyhovieť požiadavkám zákazníkov.

Tomáš Bábics, konateľ Mediterran Slovakia s.r.o.
Tomáš Bábics, konateľ Mediterran Slovakia s.r.o. | Zdroj: archív spoločnosti

M. Fenčák, Peikko: V aktuálnom období nedostatok materiálov, ktoré prioritne spracúvame, hlavne ocele, nepociťujeme. Objednávame ju v skupine Peikko pre štyri veľké výrobné závody, zároveň sme už pomerne veľkým odberateľom, a preto nemáme zatiaľ problém s dodávkami. Menšie výpadky sme však zaznamenali v súvislosti s naším doplnkovým sortimentom, ako sú plastové výlisky či určité špecifické polotovary.

Martin Fenčák, konateľ Peikko Slovakia s.r.o.
MARTIN FENČÁK
konateľ Peikko Slovakia s.r.o. | Zdroj: archív spoločnosti

M. Haraszti, Premac: Aj my pociťujeme nedostatok vstupných surovín. Odráža sa to na dodávkach ocele, kameniva, cementu, ale aj dreva a obalového materiálu, ktoré potrebujeme pri výrobe našich výrobkov.

Miroslav Haraszti, obchodný riaditeľ Premac, spol. s r. o.
Miroslav Haraszti, obchodný riaditeľ Premac, spol. s r. o. | Zdroj: archív spoločnosti

M. Chrt, Cemix: Áno, pociťujeme, pretože niektorí dlhodobí dodávatelia nám v posledných mesiacoch obmedzovali dodávky vstupných surovín a niekoľkokrát zvyšovali ceny. Nestabilita dodávok je stále vysoká a situácia je neprehľadná.

Martin Chrt, konateľ Cemix, s.r.o.
Martin Chrt, konateľ Cemix, s.r.o. | Zdroj: archív spoločnosti

M. Jaška, Mapei: Podľa informácií od kolegov z centrály, problém so surovinami, a teda aj s výrobou pociťujú naše výrobné závody na celom svete. To má, samozrejme, vplyv aj na dodávky materiálov. Niektoré výrobky majú preto predĺženú dodaciu lehotu. Istý čas nám meškali aj dodávky produktu z top 10 u nás najpredávanejších. Okrem iného nám meškajú dodávky kľúčového výrobku.

Miroslav Jaška, generálny manažér Mapei SK, s.r.o.
Miroslav Jaška, generálny manažér Mapei SK, s.r.o. | Zdroj: archív spoločnosti

M. Kebísek, CEMMAC: Nedostatok surovín sa prejavuje vo výrobe cementu už dlhšie. Obmedzenie ťažby uhlia, výroby ocele či ekologickejšie postupy výroby energie v celej Európe majú za následok nižšiu produkciu surovín potrebných na zmesové cementy.

Martin Kebísek, predseda predstavenstva CEMMAC, a.s.
Martin Kebísek, predseda predstavenstva CEMMAC, a.s. | Zdroj: archív spoločnosti

Trend nových technológií napríklad spôsobil, že elektrárenský popolček sa stal nevhodným na výrobu cementu i betónu, kvalitnej vysokopecnej trosky je nedostatok. Dlhodobo cítime tlak na dodacie lehoty papiera, obalových plastov či náhradných dielov a každoročný rast ich cien. V neposlednom rade nás zasiahol aj silný nedostatok dopravných kapacít rovnako v cestnej, ako aj železničnej doprave.

M. Krška, Caparol: Od začiatku tohtoročnej sezóny čelí stavebníctvo výrazným výkyvom v dostupnosti stavebných hmôt a materiálov a tiež veľkému rastu cien. Téma sa stala natoľko zásadná, že presiahla hranice odboru a venovali sa jej aj médiá. Niektoré z príčin, napríklad havária lode Ever Given v Suezskom prieplave alebo mimoriadne klimatické podmienky v Severnej Amerike, už pominuli.

Niektoré ale pretrvávajú, či už ide o pomalší nábeh výrobných kapacít dodávateľov vstupných surovín, alebo nabrané oneskorenie v globálnej preprave. Zároveň do toho vstupuje rýchlejšie oživenie ekonomiky a zo začiatku roka aj reštartovanie odložených projektov z minulej sezóny.

Miroslav Krška, generálny riaditeľ Caparol Slovakia s.r.o.
Miroslav Krška, generálny riaditeľ Caparol Slovakia s.r.o. | Zdroj: archív spoločnosti

P. Markovič, Xella: Aktuálne narážame na obmedzenú kapacitu výroby na strane niektorých dodávateľov, na problémy s dostupnosťou vstupnej suroviny aj meškanie s dodávkami. Zatiaľ sa nám darí situáciu operatívne riešiť a zabezpečovať všetky dodávky tak, aby nedošlo k žiadnemu obmedzeniu výroby.

Peter Markovič, CEO Xella CZ a Xella Slovensko, spol. s r.o.
Peter Markovič, CEO Xella CZ a Xella Slovensko, spol. s r.o. | Zdroj: archív spoločnosti

J. Weis, Heluz: Naša výroba, našťastie, nie je závislá ani od dovozu, ani od tuzemských dodávok vstupných komponentov. Väčšinu výroby pokryjeme z vlastných zdrojov, tehliarsku surovinu si ťažíme a dovážame do jednotlivých výrobných závodov sami.

Jiří Weis, obchodný riaditeľ HELUZ, cihlářský průmysl v.o.s.
Jiří Weis, obchodný riaditeľ HELUZ, cihlářský průmysl v.o.s. | Zdroj: archív spoločnosti

Boli ste nútení zdražovať vo väčšej miere ako po minulé roky?

T. Bábics, Mediterran: Ceny sme aj tento rok upravovali tak ako po všetky roky, len pri niektorých nebetónových doplnkoch sme boli nútení prispôsobiť ceny v dôsledku zvyšovania cien u našich dodávateľov.

M. Fenčák, Peikko: Ako väčšinu firiem, aj nás aktuálne trápia rastúce ceny vstupov, a to nielen priamych, ale aj nepriamych materiálov či energií, čo, bohužiaľ, musíme pretavovať do finálnych cien smerom k zákazníkom.

M. Haraszti, Premac: K navýšeniu cien sme pristúpili už začiatkom tohto roka. Dôvodom bolo zdraženie vstupných materiálov. Rovnaký dosah na naše ceny má vstupný materiál aj v tomto období, keď opäť príde k nárastu cien.

M. Chrt, Cemix: V roku 2021 sme zdražovali už dvakrát. Druhé cenové zvýšenie bolo ovplyvnené výraznejším zdražovaním našich vstupných surovín v priebehu roka.

M. Jaška, Mapei: Áno, štandardne upravujeme ceny na začiatku roka. Tento rok sme však 1. júna boli nútení ceny zvyšovať už druhýkrát. Súvisí to nielen s nedostupnosťou niektorých vstupných surovín, ale aj s nárastom nákladov na prepravu.

M. Kebísek, CEMMAC: Vzhľadom na ceny vstupov nielen surovín, ale aj energie sme nútení čas nárastu nákladov premietnuť do cien výrobkov. Za posledných päť rokov sme zvyšovali ceny vždy len veľmi mierne, pretože sme časť nákladov vedeli zmierniť optimalizáciou našich interných procesov alebo investíciami do efektívnejších zariadení.

V tomto roku bol však nárast taký enormný, že sme museli počas leta pristúpiť k druhému kolu zvyšovania cien, čo pre nás nie je štandardný postup. Vieme, že naši partneri zazmluvňujú projekty dlhodobo, a preto rozhodnutie o tomto kroku nebolo vôbec jednoduché. Bez dodatočného navýšenia by sme však neboli schopní zostať v čiernych číslach ani zabezpečiť plynulú výrobu.

M. Krška, Caparol: Tento rok je situácia mimoriadne turbulentná. Naši dodávatelia vstupných surovín niekoľkokrát zdraželi, a to výrazne nad očakávaním všetkých prognóz. Rastú aj ceny ďalších vstupov. Urobili sme maximum pre to, aby sme nárast cien nepreniesli na našich zákazníkov v plnej miere a ihneď, na opakované zdražovanie sme ale museli reagovať.

Na začiatku každého roka vydávame nový cenník, ktorý reflektuje bežný cenový vývoj a infláciu. Tento rok sme museli mimoriadne pristúpiť k ďalšej jednorazovej úprave cien v júni. Zvolili sme pre zákazníkov prehľadnejšiu formu nižšieho plošného zdraženia, aby sme im aspoň uľahčili prácu s kalkuláciami.

P. Markovič, Xella: Ako výrobca stavebných hmôt z pórobetónu sme pocítili zdraženie všetkých materiálových vstupov – cementu, vápna a piesku do 10 %, obalového materiálu až 35 % a najvýznamnejšie narástla cena paliet, až o 100 %. Vyššie vstupy sme zohľadnili v cenníku od 1. 1. 2021, ale pre výrazné zvýšenie cien ocele a dreva sme boli nútení od 1. júla mierne zvýšiť cenníkovú cenu vystužovaných výrobkov – prekladov, stropných nosníkov a schodov – v rozsahu 3 až 4 % a zdvihli sme aj predajnú cenu paliet.

J. Weis, Heluz: Boli sme nútení zdražovať, ale nie tak radikálne ako ostatní výrobcovia stavebných materiálov. Pri produkcii našich výrobkov používame niektoré komponenty, ktoré zasiahlo výrazné zdražovanie, napr. železo. Čo nám však do nákladov vstúpilo pomerne výraznejšie, sú rastúce ceny energií, hlavne elektriny a plynu, ďalej rastúca cena obalových materiálov, drevených paliet a fólie. Nepriamo nám do nákladov vstúpila rastúca cena nafty, čo vedie k nárastu ceny dopravy.

Stíhate vyrábať? Aké máte aktuálne čakacie lehoty na materiál?

T. Bábics, Mediterran: Situácia s výrobou sa zlepšuje, suroviny sú už dostupnejšie. Veríme, že sa dodacie lehoty od jesene skrátia a znormalizujú.

M. Fenčák, Peikko: Zvýšený dopyt po našich riešeniach zaznamenávame konštantne, keďže už pociťujeme dôsledky nedostatku pracovnej sily a jej rastúcu cenu. Investori sa preto obzerajú už aj po nami ponúkaných riešeniach prefabrikovaných konštrukčných systémov. Aj preto sme zvýšili zmennosť, ako aj počet zamestnancov, a to nám umožňuje dodávať naše riešenia včas. Nábor týchto zamestnancov však nebol jednoduchý.

M. Haraszti, Premac: Aktuálne je záujem o betónové výrobky enormný. Naša výroba pracuje na trojzmennú prevádzku, aby sme pokryli zvýšený dopyt. Ale aj napriek tomu máme výrobky, na ktoré sú čakacie lehoty aj dva mesiace.

M. Chrt, Cemix: Aj napriek enormnému nárastu zákaziek sa nám zatiaľ darí uspokojiť požiadavky na ich zákazníkov. Výkyvy v dodávkach vstupných surovín a nedostatočná logistická kapacita trhu sa však v niektorých prípadoch môžu podpísať na predĺžení dodacích lehôt. Ide iba o jednotky dní.

M. Jaška, Mapei: Zvýšili sme skladovacie kapacity nášho skladu v Ivanke pri Dunaji, aby sme dokázali uspokojiť dopyt zo strany slovenských zákazníkov. Pri mimoriadne dôležitých zákazkách nám v ústrety vychádza aj naša centrála, ktorá nám pomáha s včasným zabezpečením dodávok materiálov. Dlhšie čakacie lehoty máme najmä na niektoré neštandardné materiály, hlavne epoxidové podlahy.

M. Kebísek, CEMMAC: Momentálne stíhame, ale sme na hrane. Nemôžeme si dovoliť neplánovaný výpadok výroby. Na začiatku leta sme však boli nútení limitovať zákazníkov, pretože sa dopyt po cemente extrémne zvýšil. Nešlo len o to, že sa na Slovensku po poklese v prvom štvrťroku viac stavalo, ale aj o vplyv nedostatku cementu v okolitých krajinách, hlavne v Rakúsku a v Poľsku, čo viedlo k stavu, že aj konkurenčné cementárne v našej blízkosti s vyšším podielom exportu krátkodobo „nestíhali“.

M. Krška, Caparol: Všetky naše výrobné kapacity idú na plný výkon, vo výrobe nášho zatepľovacieho systému sme dokonca pridali tretiu zmenu. Zároveň usilovne pracujeme na lepšej komunikácii a plánovaní dodávok so zákazníkmi.

P. Markovič, Xella: Výroba tvárnic nie je nijako obmedzená a všetky závody idú na plný výkon. V dôsledku vysokého dopytu zo strany zákazníkov a obmedzených kapacít prepravcov sa mierne predlžujú dodacie lehoty. V súčasnej chvíli sa lehota dodania pohybuje medzi 6 až 8 týždňami, záleží na komplexnosti dodávky a druhu objednávaného tovaru.

J. Weis, Heluz: Na zvýšený dopyt reagujeme iba znižovaním zliav a postupným predlžovaním dodacích termínov. Žiadneho zákazníka neodmietame, snažíme sa regulovať nesúlad ponuky a dopytu iba týmito opatreniami. V tejto chvíli je čakacia lehota na naše tehly 6 až 7 týždňov.

„Predpokladá sa, že v závere aktuálneho roka by sa ceny materiálu mohli zastabilizovať. Začiatkom roka 2022 dokonca očakávame aj zlacňovanie niektorých stavebných komponentov o 20 až 30 %,“ uviedol pre TASR prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Akým spôsobom sa podľa vašich predikcií budú pohybovať ceny?

T. Bábics, Mediterran: Od začiatku roka 2022 aj naša spoločnosť predpokladá ustálenie cien a neočakávame ďalší extrémny nárast.

M. Fenčák, Peikko: Stretli sme sa s týmto názorom a prajeme si, aby to tak bolo, ale v zásade táto predikcia spĺňa naše odhady.

M. Haraszti, Premac: Do konca roka už predpokladáme zastabilizovanie cien. Rastúca cenová bublina má svoj limit. Vývoj cien v roku 2022 však nevieme odhadnúť, ovplyvňuje ho niekoľko faktorov. Budúci rok je napríklad rokom komunálnych volieb, keď je záujem o stavebné materiály vysoký.

M. Chrt, Cemix: Osobne predpokladám aj stabilizáciu cien stavebných materiálov v zimných mesiacoch. Cenový rast niektorých stavebných materiálov, napr. izolácie, dreva a ocele, bol taký obrovský, že k určitému zníženiu cien asi príde. Neočakávam však, že by sa ceny vrátili na úroveň zo začiatku roka 2021.

M. Jaška, Mapei: Táto predikcia platí skôr pre komodity, ako sú murovacie materiály, polystyrén, železo a pod., kde sú výkyvy cien pomerne bežné. Čo sa týka stavebnej chémie, tam je znižovanie cien veľmi nepravdepodobné.

M. Kebísek, CEMMAC: Nepoznám analýzy ani detaily o produktoch, o ktorých pán Kováčik hovoril. Za nás môžem povedať, že prebiehajúce rokovania o vstupoch na budúci rok nie sú pozitívne. Len cena energie bude zrejme o 30 % vyššia, pričom cena elektriny je pre energeticky náročný podnik, akým je ten náš, najväčšia nákladová položka. Cena emisných povoleniek je už dlhší čas nad 55 eur, kým minulý rok sa pohybovala okolo 25 eur za tonu.

Predpokladáme, že cena emisných povoleniek v roku 2022 bude atakovať 60 eur za tonu. Pri všetkých ostatných vstupoch registrujeme nárast cien práve z rovnakého dôvodu ako u nás, preto zníženie ceny stavebných materiálov pri súčasnom vývoji hospodárstva v Európe nevidím reálne.

Spomenuté percento považujem za zavádzajúci, ba až falošný signál. To by väčšina výrobcov musela vyrábať so stratou, keďže priemerná EBITDA marža vo výrobe na Slovensku sa pohybuje okolo 8 % a v stavebníctve dokonca len na úrovni 7,3 %. Zatiaľ čo v nehnuteľnostiach viac ako 22 % a v energetike dokonca takmer 32 %…

M. Krška, Caparol: Priestor na korekciu nadol nevidíme. Naopak, sledujeme rast inflácie a oživenie v stavebníctve, ktoré skôr naznačujú, že sa v lepšom prípade nachádzame v novom cenovom normále.

P. Markovič, Xella: S názorom pána Kováčika sa stotožňujem. K upokojeniu situácie a stabilizácii na stavebnom trhu príde podľa môjho názoru až v priebehu roku 2022. V prípade materiálov, kde prišlo ku skokovému nárastu ceny, očakávam jeho lepšiu dostupnosť, a tým aj pokles cien v radoch desiatok percent. Všetko sa bude odvíjať od celosvetového dopytu po komoditách a aktuálnej dostupnosti na trhu.

J. Weis, Heluz: Toto si vôbec nedovolím odhadnúť. Pravdupovediac neočakávam, že sa ceny vrátia späť na úroveň pred pandémiou. K miernemu zníženiu cien pravdepodobne príde, ale nie úplne.

Denisa Kureková

Článok bol publikovaný v časopise ASB 08-09/2021.