image 69001 25 v1

Prvá stavebná sporiteľňa v ankete Banka roka 2014 postúpila na 2. miesto

Prvá stavebná sporiteľňa si v ankete Banka roka 2014 vylepšila pozíciu a získala po dvoch bronzových rokoch striebro.

Na túto pozíciu sa vrátila po štyroch rokoch. V ankete sa PSS, a. s., ako špecializovaná banka orientovaná výlučne na financovanie bývania umiestnila medzi prvými troma bankami za 21 rokov svojej existencie už po siedmy raz. Ocenenie preberal predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Ing. Imrich Béreš. „Postúpiť o stupienok vyššie v obrovskej konkurencii, tlaku na znižovanie nielen úrokových sadzieb, ale aj všetkých poplatkov a pokračujúcim mimoriadnym odvodom a vysokým daniam vnímam ako skutočný veľký úspech. Takýto výsledok by sa však nedal dosiahnuť bez vysokej dôvery klientov, veľkého pracovného úsilia všetkých zamestnancov a pracovníkov odbytu. Za to všetkým veľmi pekne ďakujeme”, hovorí Ing. Imrich Béreš.  

Výročnú cenu Banka roka 2014 udeľoval ekonomický týždenník TREND už po 17-ty raz. Hodnotilo sa tradične viacero kritérií, pričom Prvá stavebná sporiteľňa postúpila na 2. miesto vďaka permanentne dosahovanému dobrému zisku, vysokej rentabilite kapitálu a veľmi nízkym nákladom. K dobrému výsledku jej pomohol aj podiel oprávok  na zlyhaných úveroch a rast vkladov aj trhového podielu. Podľa výsledku hodnotenia, výhodou PSS, a. s., v čase nízkych úrokových sadzieb je práve model stavebného sporenia oddelený od trhu, čo mu zabezpečuje stabilitu úrokových sadzieb na vklady aj úvery klientov. Mierny pokles čistého zisku v roku 2013 bol spôsobený najmä bankovým odvodom.