image 67986 25 v1
Galéria(4)

Prvá medzinárodná konferencia o riadení dažďovej vody

Dňa 22.5.2014 sa v Budapešti konala prvá medzinárodná konferencia na tému manažmentu dažďovej vody s názvom INTERNATIONAL RAINWATER MANAGEMENT CONFERENCE. Špecialisti – vodári zo siedmych európskych krajín sa stretli na tomto jedinečnom podujatí a vymenili si poznatky o riadení dažďovej vody, čo sa stáva čoraz horúcejšou témou. Komunikácia bola zabezpečená simultánnym prekladom do siedmych rôznych jazykov.

20140522 Novotel 069
20140522 Novotel 005
20140522 Novotel 016

Organizátorom konferencie bola Maďarská komora stavebných inžinierov (sekcia Manažmentu vody a vodných stavieb), reprezentovaná predsedom komory pánom Gyulom Reichom a Maďarská hydraulická spoločnosť reprezentovaná podpredsedom pánom Karolom Barossom.

HAURATON, ako partner podujatia, podporil organizačný výbor svojou medzinárodnou sieťou kontaktov medzi odborníkmi danej oblasti v Rumunsku, Bulharsku, Slovensku, Slovinsku, Chorvátsku, Maďarsku a Nemecku.

Šiesti rečníci z viacerých krajín sa vo svojich príspevkoch zamerali na význam, riadenie a zber dažďovej vody a informovali o možnostiach vsakovania a využitia tejto vody na ďalšie účely. Všetky prezentácie boli interaktívne a teda aj „živé“, pretože účastníci využili príležitosť priameho kontaktu a kládli individuálne otázky resp. prispeli do diskusie aj vlastnými skúsenosťami.

Prestávky neboli využité iba na občerstvenie ale taktiež poslúžili ako priestor pre osobné rozhovory s prednášajúcimi a výmenu poznatkov medzi návštevníkmi z rôznych krajín.

Reakcia účastníkov konferencie bola veľmi dobrá. Obzvlášť ocenili správny mix aktuálnych tém, medzinárodný charakter a príjemný pomer medzi oficiálnym a sprievodným programom.
    
Prvý ročník INTERNATIONAL RAINWATER MANAGEMENT CONFERENCE ukázal, že zjavne existuje vysoký dopyt špecialistov vodárov po informáciách o nových vývojových trendoch v oblasti riadenia dažďovej vody a taktiež záujem o výmenu skúseností v medzinárodnom priestore. Je to výborný základ pre nadviazanie takejto aktivity aj  v roku 2015.

Odborné komory, verejné inštitúcie či iné organizácie, ktoré sa zaoberajú dažďovou vodou a zaujímajú sa o možnosť účasti na ďalšej medzinárodnej konferencii, môžu získať viac informácií vo firme HAURATON.