image 63398 25 v1

Prezidentské voľby 2014 – Milan Kňažko: Znovu ide o veľa

Nebojí sa vstúpiť viackrát do tej istej rieky, v tomto prípade do slovenskej politiky. Novembrové námestie, ministerské či riaditeľské kreslo mu svedčali rovnako ako javisko. Teraz má namierené do prezidentského paláca, lebo ako hovorí: „Znovu ide o veľa“.

Prirovnávať prezidentské voľby pre utešený počet kandidátov k reality šou je možno prehnané, ale isté spoločné prvky by sa dali nájsť. Podľa zverejnených prieskumov je pravdepodobné, že voliť nebudeme len v jednom kole, takže do finále postúpia dvaja. Žiaľ, na odovzdanie hlasu nebude stačiť poslať sms-ku ďobnutím do mobilu z pohodlia obývačky. Pár krokov do volebnej miestnosti by však ľudí nemuselo odradiť, aby využili svoje občianske právo. Keďže cieľová skupina časopisu ASB rozhoduje o vzhľade našej krajiny a našich miest – od investičných zámerov až po uschnutý atrament na rozhodnutiach o užívaní stavby, oslovili sme relevantných kandidátov, ktorí sa uchádzajú o prezidentské kreslo, so žiadosťou o rozhovor. Ponúknutý priestor využili traja z nich.

Ktorý moment bol v súvislosti s vašou kandidatúrou na prezidenta SR rozhodujúci?

Keď bolo jasné, že Slovensku hrozí koncentrácia moci a ovládnutie všetkých inštitúcií štátu jednou politickou stranou. To by pre Slovensko bolo zlé. Naša krajina potrebuje, aby sa inštitúcie navzájom kontrolovali a vyvažovali. Nie je dobré, ak rozhoduje jeden človek a jeden názor. To sme tu už mali a nesmie sa to vrátiť.

Ktorým témam sa plánujete prednostne venovať po prípadnom zvolení za prezidenta SR?

Tém, ktoré sa u nás dlhodobo neriešia, je mnoho. V prvom rade Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý bude v plnej miere využívať kompetencie, čo už v súčasnosti má. Téma, ktorú môže ovplyvniť, je napríklad kvalita súdnictva, a to tak, že na čelo Najvyššieho súdu SR vymenuje človeka, ktorý bude morálnou a odbornou autoritou. Prezident môže využiť svoje postavenie a nekompromisne ukazovať na zlé veci v spoločnosti, čo treba zmeniť. Prezident musí upozorňovať ostatných ústavných činiteľov na ich povinnosti. A najmä, prezident by nemal mlčať, ale mal by prehovoriť vtedy, keď je to potrebné.

Je podľa vás súčasné postavenie prezidenta SR a ostatných ústavných orgánov vyvážené?

Slovensko je parlamentná demokracia a myslím si, že právomoci prezidenta sú na zabezpečenie rovnováhy dostatočné. Ale iba v tom prípade, ak všetci najvyšší ústavní činitelia nebudú z jednej strany a ani prezident nebude „takpovediac“ členom jednej politickej strany.

Ako podľa vás vaši voliči, respektíve občania Slovenska, vnímajú funkciu prezidenta a jeho reprezentáciu Slovenska doma a v zahraničí?

Je to otázka pre občanov. Ja sa ich budem snažiť presvedčiť, aby prišli voliť a vo voľbách povedali svoj názor na to, aký prezident má Slovensko reprezentovať.

Aký hlavný argument za svoje zvolenie by ste uviedli pre dosiaľ nerozhodných voličov?

Vo svojej kampani tvrdím, že na Slovensku znovu ide o veľa. Je to pravda. Už raz, v roku 1989, som ukázal, že sa viem postaviť za hodnoty demokracie a slobody. A teraz je čas to urobiť opäť a nedovoliť, aby sa naša krajina vracala spať k metódam, ktoré sme už raz odmietli.

Medzi najväčšie problémy, ktoré trápia slovenské stavebníctvo a súvisiace odvetvia, je stagnácia, problematické verejné obstarávanie a v neposlednom rade neplatenie faktúr a s tým súvisiaca nízka vymožiteľnosť práva, čo postihuje najmä menšie spoločnosti v sektore. Ktoré právomoci by vám ako budúcemu prezidentovi umožňovali angažovať sa v tejto oblasti a aké kroky by ste podnikli?

Prezident môže sektor stavebníctva ovplyvniť najmä súdnictvom. Vymožiteľnosť práva môže zlepšiť napríklad svojou kompetenciou menovať predsedu Najvyššieho súdu SR. Už som sa viackrát vyjadril, že najvyšší súd potrebuje iného predsedu, než je Štefan Harabín, ktorého by som v žiadnom prípade nevymenoval. Na čele Najvyššieho súdu SR treba človeka, ktorý začne riešiť akútne problémy súdnictva, ako sú dôvera v súdy, vymožiteľnosť práva a rýchlosť rozhodovania. Uvedomme si, že tento štát patrí ľuďom a vláda a politici sú len časť. Ľuďom treba vrátiť nádej, že Slovensko môže byť spravované lepšie.

Kvalitná architektúra a stavebníctvo sú základmi kvalitného prostredia, v ktorom žijeme. Kvalitné prostredie ľudí kultivuje. Ako vy vnímate prostredie miest a obcí na Slovensku?

Na Slovensku chýbajú pravidlá. Je čas prijať stavebný zákon, čo zabráni ničiť krajinu a mestá stavbami, ktoré tam nemajú čo hľadať. Choďte sa pozrieť na komplex Bonaparte. Postavili ho v lokalite určenej na výstavbu rodinných domov, a to dokonca na pozemku, ktorý mal pôvodne slúžiť na občiansku vybavenosť. Protesty a petície občanov za zachovanie charakteru tejto štvrte hlavného mesta nepomohli. Bojovali márne. Verejné inštitúcie, ktoré majú chrániť ich záujmy, rozhodli inak. Zákony na Slovensku sa dajú, žiaľ, ohýbať podľa potreby.

Našich čitateľov by určite zaujímal váš názor  na problematické časti našich miest, počnúc bratislavskou Hlavnou železničnou stanicou cez nekoncepčnú rezidenčnú výstavbu s nedostatočnou občianskou vybavenosťou – najmä v Bratislave, ale aj iných mestách – pokračujúc nekvalitnými cestami a chýbajúcimi diaľnicami až po úpadok malých miest a obcí v dôsledku sťahovania sa mladej generácie za prácou. Ktoré témy, tieto alebo iné, sú podľa vás najakútnejšie?

Všetky témy, ktoré ste vymenovali, sú akútne. Na Bratislave vidieť, že k mestu sa politici správali ako ku koristi, a nie ako k mestu, ktoré treba dobre spravovať. Ale to je obraz celého štátu, nielen jedného mesta.

Čo je podľa vás najdôležitejším impulzom na zvyšovanie kultúrnosti a vyspelosti občanov Slovenska?

Ľudia, ktorí sú v spoločnosti najviditeľnejší. Teda predstavitelia štátu. Musia byť pre ostatných príkladom. 

Rozhovor pripravila Mária Nováková

Foto: archív Milana Kňažka