Partneri sekcie:

Zelená domácnostiam: Voľných je stále 23 miliónov eur

Solárne kolektory na streche
Zdroj: iStock

Slovenská inovačná a energetická agentúra zaregistrovala viac ako 11 700 žiadostí od domácností, aktivovaných je takmer 3 800. Z dodatočne vyčlenených finančných prostriedkov vo výške 30 miliónov eur je stále voľných 23 miliónov eur.

Od začiatku posledného kola národného projektu Zelená domácnostiam zaregistrovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 11 734 žiadostí domácností. Zhotovitelia k dnešnému dňu následne aktivovali 3 765 žiadostí v objeme viac ako 6,5 milióna eur, pre ktoré budú vydané poukážky. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík.

Dodala, že z dodatočne vyčlenených finančných prostriedkov vo výške 30 miliónov eur je stále voľných 23 miliónov eur. „Je potrebné zdôrazniť, že prioritou je zabezpečiť stabilnú a plynulú podporu domácností tak, aby podnikatelia dokázali plánovať svoje kapacity. Pri čerpaní podpory je nutné maximálne zohľadniť aj realizovateľnosť podpory. Trh reaguje rýchlo na aktuálnu situáciu a kapacity dostupných zariadení sa míňajú. Pomoc v energetickej kríze však nemusia predstavovať iba zariadenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie,“ zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík.

Pre uplatnenie vydaných poukážok v časovej lehote troch mesiacov sú podstatné dodacie lehoty niektorých technológií, či inštalačné lehoty zo strany zhotoviteľov. Aktuálny dopyt po riešeniach využívajúcich obnoviteľné zdroje energií, ktoré znižujú náklady domácností na energie a zároveň znižujú závislosť na dovoze fosílnych palív, vysoko prevyšujú inštalačné a dodávateľské možnosti a to v rámci celej Európskej únie.

„Ďalšie navýšenie finančných prostriedkov by preto v tomto momente značne zvýšilo riziko nedočerpania alokácie projektu Zelená domácnostiam. A to z dôvodu aktuálne horšej dostupnosti zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ale i kapacity zhotoviteľov, ktorí zabezpečujú inštaláciu zariadení,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Rekordne rýchle vyčerpanie prostriedkov v májovom kole

V rámci reštartu národného projektu Zelená domácnostiam SIEA v júni navýšila rozpočet projektu z pôvodných 15 miliónov eur na celkovú sumu 45 miliónov eur. Využili sa pritom prostriedky z otvorených výziev Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), kde bol nízky záujem zo strany žiadateľov. Navýšenie sumy a možnosť požiadať o dotáciu na rôzne zariadenia (tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory aj fotovoltické panely) uvítali aj odborníci z praxe.

,,Prakticky je nemožné v tak krátkom čase nainštalovať iba jeden typ zariadení, Tým, že sú podporované všetky typy, bola na jednej strane občanovi ponechaná možnosť výberu najvhodnejšej technológie pre jeho dom. Na druhej strane sa zabezpečí aj lepšia dostupnosť kvalifikovaných inštalatérov a výrobkov. Inštalatéri sa zvyčajne špecializujú na 1 až 2 typy zariadení a tým pádom bude mať zákazník väčšiu šancu na zabezpečenie inštalatéra vhodného zariadenia,“ povedal Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy THERMO|SOLAR.

SIEA navýšením finančných prostriedkov reagovala na aktuálnu situáciu. Záujem domácností o príspevky na tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory a fotovoltické panely výrazne rastie, čo potvrdilo rekordne rýchle vyčerpanie alokovaných prostriedkov v rámci májového kola.

„V súvislosti so situáciou rezort hospodárstva rovnako uvíta rokovanie zo strany ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie s Európskou komisiou o uvoľnení podmienok štrukturálnych fondov pre umožnenie kompenzácií vysokých cien energií. Zároveň intenzívne analyzujeme ďalšie možnosti zamerania podpory, napríklad na nákup elektromobilov a skútrov,“ dodala Pavlusík.

SITA, red