Považská cementáreň rok 2006 ukončila so ziskom 226,8 mil. Sk

V súčasnosti jedna z najmodernejších cementární v strednej Európe – Považská cementáreň, a. s., v Ladcoch za účtovné obdobie r. 2006 dosiahla zisk 226,8 milióna Sk. Objem výroby medziročne vzrástol […]

V súčasnosti jedna z najmodernejších cementární v strednej Európe – Považská cementáreň, a. s., v Ladcoch za účtovné obdobie r. 2006 dosiahla zisk 226,8 milióna Sk. Objem výroby medziročne vzrástol o takmer 140 miliónov Sk na 1,81 miliardy Sk. Cementáreň predala 900 000 ton cementu, čo je rekord v histórii podniku. Pridaná hodnota predstavovala 659,72 milióna Sk. O účtovnej závierke spoločnosti za rok 2006, ktorú zverejnili predstavitelia štatutárnych orgánov spoločnosti, budú akcionári rokovať na valnom zhromaždení 18. mája.

V sledovanom období majetok spoločnosti mal hodnotu 2,47 miliardy Sk. Neobežný majetok bol 1,38 miliardy Sk a najväčšiu položku tvoril dlhodobý hmotný majetok, 1,27 miliardy Sk. Obežný majetok bol vyčíslený na 1,08 miliardy Sk, z toho pohľadávky – dlhodobé boli nulové a krátkodobé v sume 188,3 milióna Sk.

V rámci pasív položka vlastné imanie bolo vo výške 1,38 miliardy Sk a základné imanie 338,495 milióna Sk. Čerpanie úverov a výpomoci k 31. decembru bolo v objeme 304,54 milióna Sk, posledná splátka úveru bude v roku 2011.

Predstavenstvo a. s. Považská cementáreň schválilo plán na rok 2007 – hrubý zisk takmer 105 miliónov Sk za predpokladu využitia plnej výrobnej kapacity a investície 336 miliónov Sk, z toho bude asi jedna tretina financovaná úvermi. Spoločnosť pokračuje v plnení dlhodobého plánu rozvoja cieleného na modernizáciu a zvýšenie kapacity výrobnej linky, zníženie energetickej náročnosti a využitia fosílnych palív v prospech alternatívnych palív, ktoré znížia emisie CO2.

Cementáreň v Ladcoch vyrába portlandské a troskové portlandské cementy a špeciálne cementy. Vývoz tejto komodity smeruje najmä do Maďarska, Rakúska a Česka. Spoločnosť zamestnáva 370 ľudí.

Zdroj: TASR