Stop

Podávanie žiadostí v programe Zelená domácnostiam III je pozastavené

Partneri sekcie:

Slovenská inovačná a energetická agentúra prehodnotila projekt Zelená domácnostiam a pozastavila podávanie žiadostí avizované v najbližších termínoch. Na registráciu poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie si tak musíte ešte počkať.

Vzhľadom na enormný záujem o podporu inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a limitované finančné zdroje, Slovenská inovačná a energetická agentúra prehodnotila projekt Zelená domácnostiam a pozastavuje podávanie žiadostí avizované v najbližších termínoch.

Pozastavené je podávanie žiadostí o poukážky na kotly na biomasu, fotovoltické panely a slnečné kolektory, ktoré malo byť spustené v pondelok 2. mája, v stredu 4. mája a v pondelok 9. mája 2022. O zmene harmonogramu podávania žiadostí bude SIEA informovať v najbližších dňoch.

Podľa doteraz dostupných informácií, podmienky na získanie poukážky zostávajú rovnaké a nezmenená bude aj výška príspevkov na kúpu a inštaláciu zariadení. Domácnosti budú môcť žiadosti registrovať cez osvedčený elektronický systém. Cezeň môžu sledovať, ako sa blíži termín vydania poukážky a v prípade potreby žiadosť aj upraviť. Na inštaláciu zariadení budú mať tri mesiace od vydania poukážky.

O nových termínoch vás budeme informovať.

SIEA, red