Nový predseda predstavenstva v Skanska PS

Novým predsedom predstavenstva spoločnosti Skanska PS je od  14. augusta Jiří Čadek, ktorý do funkcie nastúpil po odchode Igora Zoráda.

Jiří Čadek sa narodil v roku 1962 a v spoločnosti Skanska pracuje od roku 1980. Postupne absolvoval funkciu stavbyvedúceho, projektového manažéra a riaditeľa rôznych zložiek spoločnosti. Členom predstavenstva je od roku 2003.

Jiří Čadek je ženatý, hovorí po anglicky a medzi jeho záujmy patrí lyžovanie, cyklistika a cestovanie.

Zdroj: Skanska