Nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 2/2019

TZB

Od 6. mája je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 2/2019, ktorého ústrednou témou je kvalita vnútorného prostredia v budovách. Ide o čoraz aktuálnejší fenomén, ktorý možno vnímať z viacerých pohľadov. Na jednej strane stoja vyspelé technológie a potreba energetických úspor, na druhej strane stojí potreba zachovať zdravé vnútorné prostredie.

V aktuálnom čísle tak skúmame tento vzťah, ukazujeme výsledky hodnotenia kvality vnútorného vzduchu v kancelárskych priestoroch či v budove s takmer nulovou potrebou energie. Zároveň prinášame nanajvýš aktuálnu informáciu o novom hodnotení v rámci WELL certifikácie budov.

Prinášame aj veľmi inšpiratívne príklady slovenských realizácií – jedným je ocenený projekt v rámci súťaže EFEKTIA 2018, druhým škola s takmer nulovou potrebou energie v Trenčíne. Zaujímavé výsledky ukazuje aj dvojročné vyhodnotenie prevádzky administratívnej budovy firmy FENIX v štandarde nZEB. Nemenej zaujímavé je aj zhodnotenie aktuálneho stavu implementácie BIM v oblasti TZB u nás, ktorým sa aktuálne číslo otvára.

www.jaga.sk/tzb-haustechnik/