Banská Štiavnica

Mladí architekti vytvorili výstavu o renesančnej Banskej Štiavnici

Ešte do konca februára bude v detašovanom pracovisku Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Banskej Štiavnici otvorená výstava a prezentácia výsledkov workshopu vlaňajšej univerzity architektúry. Mladí študenti sa počas neho zaoberali renesančnou Banskou Štiavnicou

„Po štvorročnom výskume stredovekej Banskej Štiavnice sme sa v rámci medzinárodného študentského workshopu venovali vlani výskumu novovekého, teda renesančného mesta,“ uviedla pre TASR organizátorka workshopu Katarína Vošková.

V prvej fáze výskumu sa zamerali na protiturecké opevnenie, ktoré si mesto systematicky a starostlivo budovalo na základe plánov talianskeho architekta, špecialistu na obranné stavby Pietra Ferrabosca. „V Banskej Štiavnici sa napriek likvidácii opevnenia v 18. storočí zachovalo dostatok stôp po ňom. Sú však zatiaľ iba málo viditeľné, lebo im chýba vhodná prezentácia a interpretácia v teréne,“ priblížila Vošková.

Zvyraznenie priebehu opevnenia na vedute BS od J. C. Martinu z 1764
Zvýraznenie priebehu opevnenia na vedute BS od J. C. Martinu z 1764. | Zdroj: STU

Do vedeckého výskumu a dokumentovania urbanisticko-architektonického vývinu mesta zapája fakulta architektúry študentov z rôznych univerzít aj z rôznych európskych krajín. Každoročne sa na dokumentácii a interpretácii architektonických hodnôt mesta, okrem Katedry geodézie a kartografie Stavebnej fakulty STU, zúčastňuje aj Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, odbor geodézie a výtvarnej propagácie.

„Veríme, že výsledky výskumu prispejú k reálnej ochrane dôležitých stavieb, súčastí mestského opevnenia, prípadne k ich zaradeniu na zoznam chránených pamiatok. Výsledky môžu obohatiť aj turistickú mapu mesta, vhodnou prezentáciou zachovaných architektúr a informovaním o ich polohe na turistických trasách v jeho uliciach,“ pripomenula organizátorka.

Doterajšie výskumy študentov umožnilo štipendium Fondu na podporu umenia v rokoch 2018 – 2019. Každoročný workshop sa koná vďaka grantu Ministerstva kultúry SR v rámci grantovej schémy Obnovme si svoj dom.