Mestskí poslanci neschválili prevod pozemkov na Mlynských nivách developerovi

Mlynské nivy
Zdroj: Facebook / Matúš Vallo má rád Bratislavu

Primátor Matúš Vallo si myslí, že neschválenie uznesenia oneskorí termín otvorenia autobusovej stanice Nivy.

Bratislavskí poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve neschválili uznesenie o prevode pozemkov na Mlynských nivách v prospech developera. „Práve sme zdržali dokončenie bulváru Mlynské nivy,“ vyhlásil primátor hlavného mesta Matúš Vallo po neúspešnom hlasovaní.

Predmetom navrhovaného uznesenia bol prevod vlastníckeho práva k rozostavaným stavebným objektom. Ide o podzemnú kruhovú križovatku, Mlynské nivy – podzemný vjazd III, a tiež o Šagátová vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I, do vlastníctva spoločnosti Stanica Nivy za sumu 7,21 milióna eur a 18 700 eur vrátane DPH. Taktiež riadenie vecného bremena k týmto objektom v prospech developera za sumu 49 810 eur a 4 599 eur.

Predmetné stavby nemá vlastniť mesto

„Vzhľadom na skutočnosť, že tieto stavebné objekty boli budované v prospech hlavného mesta žiadateľom, navrhujeme prevod vlastníctva za kúpnu cenu rovnajúcu sa výške skutočne investovaných finančných prostriedkov vynaložených spoločnosťou Stanica Nivy na prípravu a realizáciu rozostavanej stavby, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom,“ odôvodňuje mesto výšku kúpnej ceny.

O prevode pozemkov na Mlynských nivách poslanci rokovali ako o prípade osobitného zreteľa. „Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že značná časť technológií a zariadení nevyhnutne potrebných k obsluhe a zabezpečeniu bezpečnej funkčnosti stavby budú vo vlastníctve spoločnosti Stanica Nivy. Resp. subjektov patriacich do skupiny HB Reavis,“ píše sa v návrhu uznesenia.

„Dodávka energií potrebných k prevádzke stavby a jej technológií je zabezpečovaná z okolitých stavebných objektov v dotknutej zóne. Ich vlastníkom nie je Hlavné mesto SR Bratislava. Realizácia stavby je nerozlučne spätá s vysokými investičnými nákladmi, ktoré znáša žiadateľ, teda Stanica Nivy,“ uvádza sa v návrhu uznesenia, podľa ktorého sa údržba, opravy a revízie stavby predbežne odhadujú na sumu približne 80-tisíc eur ročne.

„Nie je účelné ani hospodárne, aby predmetné stavebné objekty vlastnilo a prevádzkovalo hlavné mesto,“ uvádza sa v návrhu uznesenia.

© SITA Slovenská tlačová agentúra
KategórieAktuálne