Materialotéka matériO v Bratislave
Galéria(4)

Materialotéka matériO v Bratislave

Minulý mesiac bola v Bratislave slávnostne otvorená prvá materiálová knižnica na Slovensku – materialotéka matériO Bratislava. Oficiálne funguje matériO Bratislava pre verejnosť už od 1. 4. 2011. V súčasnosti je v knižnici fyzicky k dispozícii vyše tisíc 3D vzoriek materiálov pre všetky kreatívne odvetvia a prístup do online databázy s celkom vyše 5000 indexovanými materiálmi.

materialoteka materio v bratislave 5041 big image
materio 25 big image
materio dod 38 big image
Štandardné služby knižnice matériO Bratislava (t. j. osobná návšteva a prístup do databázy v priestore knižnice) možno využívať do 30. 9. 2012 bezplatne, po tomto termíne má knižnica začať fungovať na báze členských poplatkov. Materialotéka matériO Bratislava je súčasťou Centra súčasnej architektúry a dizajnu ARCHA na Továrenskej 10 v Bratislave. Návštevy v materialotéke matériO sú možné len po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej dohode počas otváracích hodín: pondelok – piatok 10.00 – 17.00 (info@designin.sk, 0918 395 830, 0948 064).

V knižnici matériO sú materiály usporiadané v desiatich „materiálových rodinách“: Drevo, Kov, Papier, Textil, Sklo, Keramika, Kameň a betón, Gumy a plasty, Kompozitné materiály a Ostatné materiály. Samostatnú a úplne novú kategóriu tvorí materiálová rodina Svetlo, v ktorej budú postupne indexované zaujímavé osvetľovacie systémy a technológie.  Všetky 3D vzorky fyzicky dostupné v priestore knižnice matériO sú opatrené číslom, pod ktorým možno nájsť v databáze identifikačnú kartu materiálu s detailnejším popisom jeho vlastností a základnými údajmi, vrátane kontaktu na výrobcu. S online databázou možno však pracovať aj tak, že si záujemca zvolí viaceré kritériá, ktoré má ním požadovaný materiál spĺňať a systém mu vyhľadá najlepšie varianty spomedzi indexovaných materiálov.

Najpočetnejšou skupinou medzi doterajšími návštevníkmi bratislavskej knižnice matériO sú architekti, pedagógovia a študenti architektúry. Koordinátori sa preto rozhodli rozšíriť záber 3D vzoriek prezentovaných v knižnici aj o rôzne zaujímavé a progresívne produkty a komponenty na tvorbu architektúry – tie postupne indexujú v samostatnej databáze. V materialotéke matériO Bratislava môžu načerpať inšpirácie a informácie samozrejme profesionáli  i študenti zo všetkých kreatívnych odborov ako napríklad architektúra, priemyselný a grafický dizajn, multimédiá, módny priemysel, remeselná výroba, výtvarné umenia…, ale i odborníci zaoberajúci sa vývojom nových produktov v najrôznejších priemyselných odvetviach.

Momentálne prístupnú kolekciu vyše 1000 vzoriek materiálov rozširujú v matériO Bratislava priebežne o nové prírastky. Popri štandardných službách pre individuálnych návštevníkov a skupiny študentov organizujú v matériO Bratislava špecializované semináre a prezentácie zaujímavých materiálov a nových trendov v spolupráci s výrobcami a distribútormi. V spolupráci s matériO Praha pripravujú české vydanie vyhľadávanej knihy Materiology – sprievodcu materiálmi a technológiami pre kreatívny priemysel (autori Daniel Kula, Élodie Ternaux, Frame/Birkhäuser, 2009), ktoré na Slovensku predstavia v Bratislave v októbri počas festivalu architektúry ARCHDAYS 2011.

V druhej polovici roka 2011 odštartujú v knižnici matériO Bratislava sériu ôsmich špeciálnych seminárov, počas ktorých priblížia účastníkom progresívne a inovatívne materiály či technológie. Služby knižnice plánujú neskôr rozšíriť aj o špecializované konzultácie a poradenstvo, spracovávanie prípadových štúdií, či semináre a workshopy venované novinkám, trendom a prehlbovaniu vedomostí o vlastnostiach a možnostiach uplatnenia materiálov v architektúre, stavebníctve či dizajne.

Knižnica matériO je otvorená spolupráci so všetkými záujemcami – ako jednotlivcami, tak aj kolektívmi a organizáciami zo Slovenska, i z okolitých regiónov. Ľubica Fábri, riaditeľka: „Veríme, že naše služby za účelom inšpirácie a vzdelávania sa v oblasti materiálov budú v budúcnosti využívať všetci dobrí profesionáli, pedagógovia, školy, vývojové tímy firiem, architekti, dizajnéri, či umelci. Sme však otvorení aj spolupráci so záujemcami zo širšej verejnosti, ktorí hľadajú objektívne informácie o moderných materiáloch a ich dodávateľoch.“

Knižnica matériO Bratislava je aj partner pre firmy, ktoré sa zaoberajú vývojom, výrobou či dodávkami materiálov. Do knižnice môžu poskytnúť vzorky svojich zaujímavých produktov a získať v spolupráci s knižnicou cenné kontakty s potenciálnymi odberateľmi. Po porovnaní materiálu s databázou a po konzultácii s ostatnými partnermi v sieti knižníc matériO môže byť inovatívny  produkt zaradený medzi medzinárodne indexované materiály a prezentovaný aj v celoeurópskej online databáze.

Knižnica materiálov matériO Bratislava je spolu s knižnicou matériO v Prahe prvou materiálovou knižnicou v strednej a východnej Európe a novým prírastkom v európskej sieti nezávislých informačných centier v oblasti inovatívnych materiálov a technológií, v ktorej už úspešne fungujú podobné knižnice v Paríži, Barcelone a Antverpách. Vznik knižníc matériO Bratislava a Praha je podporený grantom Európskej únie v rámci programu Leonardo da Vinci – Prenos inovácií – „Transfer knižnice materiálov“ ako podpora celoživotného vzdelávania.

Poslaním knižnice matériO je inšpirovať k inováciám – za týmto účelom zhromažďovať a zrozumiteľným spôsobom približovať informácie o inovatívnych materiáloch a technológiách najmä odbornej verejnosti – slúžiť ako komunikátor medzi vedou a technikou a napomáhať budovaniu vzťahov spolupráce medzi výrobcami/dodávateľmi a užívateľmi.

Viac informácií nájdete na
www.materio.sk.

Text: Marina Swan
Foto: archív ARCHA, o. z. – Igor Daniš