Konferencia STAVBA 2008

Architekti, developeri a biznismeni. Kde možno stretnúť túto kombináciu expertov stavebného priemyslu? Primaciálny palác v Bratislave sa na jeden deň stal centrom know-how  v oblasti stavebníctva spolu s najväčšími lídrami určujúcimi trendy a vízie tváre Bratislavy.

— Komerčná prezentácia spoločnosti In Form Slovakia, s.r.o. —

Konferencia Stavba 2008 – 10.3.2008 – Primaciálny palác

Spoločnosť IN FORM Slovakia si za hlavnú tému II. ročníka medzinárodnej konferencie zvolila NÁBREŽIA. Prednášajúci konferencie predstavili svojim kolegom vízie a trendy v oblasti výstavby a budovania nábreží ako súčasti mesta a jej tváre a formy. Ponúkli nie len to, ale ukázali aj spôsob ako mnohí svetoví experti, a rovnako aj oni, riešia dizajn veľkých miest a ich nábreží. Veľké a zvučné mená ako Peter Gero, Tamir Winterstein alebo Peter Klopf, Štefan Šľachta alebo Jan Benda reprezentovali nie len svoju prácu, ale prezentovali i svoj pohľad na budúcnosť mesta a jeho vizuálu.

Účastníci konferencie sa zoznámili s úspešnými projektmi nábreží z nemeckého Hamburgu alebo rakúskej Viedne a rovnako tak českej Prahy. Takisto sa dozvedeli a získali užitočné informácie o výstavbe, o víziách a budúcnosti čínskej architektúry a čínskych miest ako aj veľkomiest v Kanade či Európe. Všetky poznatky, vedomosti a skúsenosti boli zúročené i v pohľade na slovenskú Bratislavu a je štvrtý kvadrant či v prezentácii zmeny nábrežia Dunaja v priebehu času.

Práve úspešné skúsenosti zo zahraničia a úspešných realizovaných projektov nábreží svetových metropol podnieti širokú a konštruktívnu diskusiu na tému vízií a trendu výstavby Bratislavy a jej nábrežia ako súčasti moderného veľkomesta s jasným smerovaním a jasnou tvárou.

Budúcnosť obrazu hlavného mesta nie je dnes iba v rukách mocných mecenášov, ale i v rukách futuristických vizionárov. Spájanie ľudského potenciálu, zdieľanie know-how, či skúseností je nepopierateľne cestou k úspechu pri budovaní svetových miest či veľmocí. Keď sa nám podarí priaznivo spojiť všetky súčasti developmentu vieme naše slovenské mestá dostať do rebríčka moderných a úspešných miest a veríme, že k tomu prispeje značnou mierou i spoločnosť IN FORM Slovakia a jej Konferencia Stavba!

Zdroj: In Form Slovakia, s.r.o.