komu bude nova jadrova elektraren predavat predrazenu elektrinu
Galéria(2)

Komu bude nová jadrová elektráreň predávať predraženú elektrinu?

Podľa  správy Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) zverejnenej 26.júna 2013 by mali do roku 2016 mať obnoviteľné zdroje energie (OZE) pri výrobe elektriny celosvetovo dvakrát tak veľký podiel na trhu ako atómová energia a do piatich rokov by mali predbehnúť aj zemný plyn. V tejto situácii ohlasujú ruskí investori z Rosatomu, že postavia gigantický 1200 MW reaktor novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach za 4 až 6 miliardy EUR a požadujú pritom vládne záruky cien zaručujúce návratnosť ich investície. Ak Slovensko pristúpi na takéto nehorázne podmienky, slovenské podniky i občania zaplatia ruskú investíciu vo vysokých cenách elektriny. Informoval o tom Milan Novák, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov  THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom.

komu bude nova jadrova elektraren predavat predrazenu elektrinu 6938 big image
,,Slováci sa v prípade garancie cien z novej jadrovej elektrárne stanú rukojemníkmi garantujúcimi ruské zisky a môžu zabudnúť na prijateľné ceny elektriny. Pritom práve systematická podpora OZE už prináša ovocie v poklese cien elektrickej energie na európskych energetických burzách, očakávaný vývoj je naďalej optimistický a ceny by v najbližších rokoch rásť nemali. Podľa nemeckej spoločnosti pre slnečnú energiu (DGS), v organizáciách  s vysokou dennou spotrebou elektrickej energie bude fotovoltika v priebehu  2 – 3 rokov lacnejšia ako nákup z verejnej siete. V rodinných domoch s malými fotovoltickými systémami a akumulátormi sa to dá očakávať do 5 až 8 rokov. Komu bude potom nákladne postavená nová atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach predávať predraženú elektrinu?, “ upozornil M.Novák.

Dodal, že kým vo vyspelých krajinách EU rastie podpora OZE, na Slovensku k nim narastá odpor. Oprávneným dôvodom výhrad boli na začiatku vysoko nastavené výkupné ceny a neskôr zneužitie informácií o pripravovanom poklese výkupných cien elektriny, ktoré sa odrazilo v niekoľkých podvodoch vybraných podnikateľov pri spúšťaní fotovoltických elektrární. Dôsledkom negatívnej kampane však utrpela povesť OZE všeobecne.

Navyše nedávno aj minister hospodárstva Tomáš Malatinský vyhlásil, že nevidí priestor pre vrátanie sa k dotáciám na slnečné kolektory pre obyvateľstvo. To je v príkrom rozpore so sľubmi ministerstva hospodárstva spred niekoľkých mesiacov, že chce v rozpočte na rok 2014 nárokovať prostriedky na obnovenie dotácií pre domácnosti na kúpu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu.

,,Na megalomanské projekty výstavby nových a predražených atómových elektrární, či dotácie znečisťujúcej výroby elektriny z domáceho uhlia, sa stovky miliónov eur vždy nájdu, ale občan z toho má tak akurát vysokú cenu elektrickej energie na faktúre. Pritom na overenú podporu slnečných kolektorov na výrobu teplej úžitkovej vody pre domácnosti, sa nenájde ani symbolických 6,5 milióna EUR na niekoľko rokov, ako tomu bolo v predchádzajúcom prípade jedinej podpory OZE v rokoch 2009-2011. Štát  by mal podporovať nezávislosť domácností od energetických monopolov a tým zvyšovať mieru ekonomickej slobody obyvateľstva“, upozornil M.Novák.

Dodal, že v uvedenom období  sa podľa odhadu až 90 percent všetkých solárnych zostáv pre obyvateľstvo na Slovensku  v roku 2011 predalo s využitím dotácií. Naopak po jej zastavení došlo k prepadu predaja slnečných kolektorov na Slovensku na cca polovicu. Prácu stratilo aj mnoho montážnikov, ktorí si predtým prácu v čase podpory dotácií našli.

Slovensko je pritom trvalo na chvoste krajín EU vo využívaní OZE. Podľa odhadu THERMO|SOLARU je v SR doteraz nainštalovaných necelých  150 000 m2 termických slnečných  kolektorov.  Pre porovnanie, v počtom obyvateľov podobnom Rakúsku, bolo ku koncu roka 2012 nainštalovaných vyše 4,1 mil. m2 solárnych termických systémov.  Zaostávanie Slovenska sa pritom prehlbuje. Rakúšania za jeden rok nainštalujú podstatne viac slnečných kolektorov ako Slovensko za vyše 20 rokov svojej samostatnosti.

Zdroj: Thermo|solar Žiar, s.r.o.