image 83014 25 v1
Galéria(5)

Karol Jakabovič: „Udržateľnosť vnímame ako veľmi komplexnú tému.“

Do spoločnosti ISOVER nastupoval Karol Jakabovič pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď mala štyroch zamestnancov – všetci robili všetko a všetci vedeli o všetkom. Dnes má firma osemdesiat zamestnancov a okrem predaja širokého sortimentu izolačných materiálov má v Trnave aj výrobný závod na výrobu EPS. Karol Jakabovič stojí na jej čele už štrnásť rokov.

JAKABOVIC FINAL
Nosice
Prievoz
Zelene atrium

Ako vyzerá krátka rekapitulácia tohto obdobia?

Čo je najdôležitejšie, z hľadiska postavenia na trhu sa firma posunula od takmer bezvýznamného dodávateľa a priekopníka v presadzovaní izolácií zo sklenených vlákien na našom trhu k najväčšiemu dodávateľovi tepelnoizolačných materiálov na Slovensku. Počas celého pôsobenia vo firme som mal šťastie, že som bol obklopený skvelými kolegami nielen zo Slovenska, ale aj kolegami a šéfmi z Rakúska, Francúzska či Čiech.

ISOVER ste preniesli cez turbulentné obdobie finančnej krízy. Aké opatrenia ste museli urobiť a aké ponaučenie vám kríza priniesla vo vašej stratégii vedenia podniku?

Počas krízy sme aj my zaznamenali poklesy predaja, ale vzhľadom na neustále rastúci význam tepelnoizolačných materiálov nebolo naše odvetvie až tak razantne postihnuté ako iné oblasti stavebníctva. Šetreniu a zefektívňovaniu sme sa však nevyhli ani my.

Na čo ste sa sústredili?

Sústredili sme sa na zefektívnenie činností a procesov. Opatrenia, ktoré sme v tom čase realizovali alebo s nimi začali, nám pomáhajú aj teraz, keď sa, ako sa zdá, stavebníctvo začína trochu odrážať od dna. Firma sa preniesla cez najhoršie obdobie len a len zásluhou zamestnancov, ktorí u nás pracujú. Ľudia sú teda až na prvom mieste a udržať si dobrých ľudí vo firme bola a je priorita číslo 1.

Vaša materská firma Saint-Gobain vo Francúzsku oslávila minulý rok 350 rokov existencie. Do akej miery vám zasahuje do vedenia firmy?

Na Saint-Gobain si azda najviac cením, že sa riadi heslom: „pôsobiť globálne, konať lokálne“. Koncern, a teda aj moji nadriadení, si uvedomujú rozdiely medzi jednotlivými trhmi a krajinami, a preto nám poskytujú veľkú mieru samostatnosti. Pravdepodobne sme si túto autonómiu čiastočne zaslúžili aj dosiahnutými výsledkami, ktoré boli aj v tom najťažšom období relatívne dobré. Z koncernu sa k nám dostáva obrovské množstvo inšpirácií a know-how a je len na nás, čo z toho sa rozhodneme využiť a čo si necháme v zálohe.

Portfólio vašich produktov je veľmi široké. Aké sú dôvody jeho rozširovania?

Odpoveď na túto otázku je najlepšie zhrnutá v našej vízii „byť najspoľahlivejším partnerom a lídrom v oblasti poskytovania udržateľných tepelno a zvukovoizolačných riešení a tvorcom bezpečia a pohody pre užívateľov budov“. A práve široký sortiment nám umožňuje ponúknuť najlepšie riešenie každému zákazníkovi.

Evidentný je posun od inovácií zameraných na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností až po izolácie v súčasnosti zamerané na ergonómiu, ekológiu, udržateľnosť a služby zákazníkom. Možno tento posun vnímať ako koncentráciu na konkrétne riešenia a služby?

Doteraz sa vývoj sústredil na zlepšovanie tej najdôležitejšej vlastnosti, čiže schopnosti izolovať. Stále viac a viac pozornosti sa dostáva parametrom ako komfort pri spracovaní, rýchlosť spracovania, vplyv na životné prostredie či dokonca vôňa. A týmto trendom sú ovplyvnené aj inovácie. Príkladom sú novinky ako ISOVER CLIMA 034 alebo ISOVER eps GREYWALL PLUS, sivý polystyrén s náterom, ktorý znižuje negatívny dopad priameho slnečného žiarenia na sivý polystyrén pri jeho aplikácii. Spomenúť môžem aj inovovaný ucelený systém pre zabezpečenie vzduchodesnosti ISOVER Vario Xtra, ktorý umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu aplikáciu parobrzdy do konštrukcie šikmých striech či drevostavieb.

Zelené átrium (2015), Zelené átrium je certifikovaný prvý pasívny bytový dom na Slovensku. Stavba ašpiruje aj na úroveň PLATINUM certifikácie LEED. Autor: Ing. arch Miroslav Marko,  Foto : DANO VESELSKÝ

Zelené átrium (2015), Zelené átrium je certifikovaný prvý pasívny bytový dom na Slovensku. Stavba ašpiruje aj na úroveň PLATINUM certifikácie LEED. Autor: Ing. arch Miroslav Marko,  Foto : DANO VESELSKÝ

O ISOVER CLIMA 034 hovoríte ako o odpovedi na otázku, ako stavať ľahko, rýchlo a ekologicky. V čom je táto izolácia taká progresívna?

Je to unikátna izolačná doska z minerálnej vlny. Okrem toho, že má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, je jej najväčšou výhodou hmotnosť. To znamená, že napríklad pri zateplení 100 m˛ fasády hrúbkou 20 cm sa dá ušetriť použitím tejto izolácie aj viac ako 1 100 kilogramov materiálu. Realizácia je potom ľahšia a rýchlejšia. Významne sa tiež zníži dodatočné zaťaženie obvodovej konštrukcie budovy.

Všetky inovácie idú z materskej firmy alebo sa na ich vývoji zúčastňuje aj slovenská divízia?

Záleží na druhu. Inovácie materiálov a riešení prevažne prichádzajú z výrobných závodov a väčšinou na základe impulzov z trhu. A takých išlo aj zo Slovenska niekoľko. Z materskej firmy prichádzajú inovácie vyžadujúce väčší podiel výskumu a vývoja. Na Slovensku sme prišli s inováciami zameranými najmä na skvalitnenie služieb pre našich zákazníkov napríklad testami vzduchotesnosti, návrhmi spádových striech alebo kalkulačnými programami pre projektantov. Špecialitou na Slovensku sú tri sklady, z ktorých sme schopní dodávať našim zákazníkom tovar v menších množstvách a veľmi rýchlo.

Veľký dôraz kladiete na školenia architektov a projektantov. Prečo sú pre vás dôležití?

Projektanti sú prostriedkom, ako presadzovať komplexné riešenia. Ak chceme dosiahnuť, aby stavba vyhovela požadovaným parametrom z hľadiska energetickej náročnosti, požiadavkám na komfort – napríklad aj z hľadiska akustiky, nedá sa to dosiahnuť len aplikáciou kvalitných výrobkov. Už v projekte treba riešiť všetky súvislosti. Čo sa týka školení, v minulosti sme organizovali sériu seminárov s názvom Summer schol so zameraním na požiadavky pasívnych stavieb. Tento rok sa chceme zamerať na akustiku a environmentálne certifikačné systémy. Do praxe budú uvedené naše BIM detaily.

Veľkú pozornosť venujete študentskej súťaži, na ktorej medzinárodnej úrovni zaznamenali slovenskí študenti veľké úspechy. Má to okrem imidžovej stránky pre vás aj reálne výsledky?

Venovať sa mladým, perspektívnym architektom je iniciatíva správnym smerom. Keď sme sa tak pred niekoľkými rokmi rozhodli, rozhodne nám nešlo o imidž. Vďaka podpore technického oddelenia z centrály a získaných poznatkov z našich centier vedy a výskumu im vieme ponúknuť podporné kalkulačné programy, progresívne trvalo udržateľné riešenia, certifikované medzinárodne uznávanými inštitúciami, ktoré si môžu osvojiť a neskôr využívať v praxi. Asi každý účastník medzinárodného kola na súťaži najviac oceňuje možnosť porovnať sa so študentmi iných krajín, výmenu kontaktov a predovšetkým pravdivé informácie z prvej ruky o možnosti štúdia v zahraničí.

Víkendový dom, Nosice (2012) Dom je postavený v nízkoenergetickom štandarde, ktorého skelet tvorí oceľovo-stĺpiková konštrukcia. Získal hlavnú cenu Building Efficiency Award 2012. Autor: Ing. arch. Pavol Pokorný, Foto : DANO VESELSKÝ

Víkendový dom, Nosice (2012) Dom je postavený v nízkoenergetickom štandarde, ktorého skelet tvorí oceľovo-stĺpiková konštrukcia. Získal hlavnú cenu Building Efficiency Award 2012. Autor: Ing. arch. Pavol Pokorný, Foto : DANO VESELSKÝ

Dôležitou súčasťou vašej práce sú určite referencie. Darí sa vám cez ne presadzovať vaše produktové novinky?

Áno, a to nielen materiály, ale aj systémy a riešenia. Spomeniem napríklad ISOVER VARIO – systém na regulovanie vlhkosti a riešenie vzduchotesnosti, použitý pri moderných drevostavbách, z ktorých viacero získalo nielen certifikát z Inštitútu pre energeticky pasívne domy v Darmstadte, ale aj ocenenie Drevostavba roka vyhlasované Združením výrobcov drevodomov. Ďalej je to dvojvrstvové lepenie fasádnej minerálnej izolácie aplikované na pasívnom dome v Kittsee, ktoré nám už pred piatimi rokmi umožnilo odskúšať v súčasnosti často realizované zateplenie na v minulosti nedostatočne zateplené budovy. A potom sú to ISOVER TWINNER, dvojvrstvová fasádna izolačná doska zložená z trojcentimetrovej minerálnej vlny a sivého polystyrénu, použitá na fasáde pasívneho bytového domu v Trnave na Zelenom átriu , ktoré ašpiruje na ocenenie LEED PLATINUM, ako aj jedinečný strešný systém ISOVER COMBI ROOF na streche nového výrobného objektu Slovaktuál v Pravenci pri Prievidzi. A takto by som mohol pokračovať…

Uskutočňujete pravidelné školenia distribučného kanálu a realizačných firiem. Čo je ich hlavným cieľom?

Prehĺbenie vedomostí o našich produktoch a riešeniach. Nestačí mať kvalitný produkt, je potrebné mať dobre vyškoleného realizátora, aby produkt vedel správne zabudovať, a predajcu, ktorý vie vyzdvihnúť prednosti produktu. Preto školenie pozostáva aj z praktickej časti. Stalo sa pravidlom, že každý rok na týchto školeniach predstavíme nejakú novinku. Tento rok to bola doska ISOVER CLIMA 034.

Vo svojich referenciách sa sústreďujete na domy s pasívnym štandardom – spomeniem aspoň Zelené átrium v Trnave a rodinné domy v Kittsee. Ako sa vám ich darí presadzovať na Slovensku?

Zhodou okolností sme s autormi oboch projektov v kontakte už viac ako 10 rokov, dokonca s jedným z nich už od študentských čias. Aj to je príklad našej systematickej práce s mladou generáciou. V prvom rade tomu musí projektant/architekt veriť a byť presvedčený o výhodách takého riešenia – potom to už ide ľahko. V poslednom čase už venujeme viac pozornosti novým spôsobom výstavby, ako napr. montovaným či prefabrikovaným stavbám a trvalej udržateľnosti pri výstavbe a, samozrejme, obnove a rekonštrukcii budov, kde vidíme potenciál do budúcnosti.

Inou oblasťou je spolupráca so združením výrobcov drevodomov. Darí sa vám vyvrátiť spochybňujúce mýty o drevostavbách?

Drevostavby sú na Slovensku na vzostupe. Registrujem, že tomuto segmentu sa venuje čoraz viac architektov. Viacerí z nich používajú aj naše materiály. Na drevostavby ponúkame niekoľko špeciálnych produktov, spomeniem napríklad ISOVER WOODSIL. Zámerne spomínam tento produkt, lebo v spolupráci s divíziou Rigips máme tento materiál zabudovaný v rôznych odskúšaných a certifikovaných skladbách obvodových stien. Je overený prostredníctvom požiarnych a akustických skúšok, ktoré vyšli veľmi presvedčivo. Pre tých, ktorí o drevostavbách pochybujú, odporúčam pozrieť si na našej webovej stránke argumentár „Prečo drevodom“, ktorý sme pripravili v spolupráci so združením.

Rekonštrukcia rodinného domu, Bratislava-Prievoz (2015) Rekonštrukcia do nízkoenergetického štandardu.Autor: Ing. Martin Duchoň, Greenstudio, Foto : MARTIN DUCHOŇ

Rekonštrukcia rodinného domu, Bratislava-Prievoz (2015) Rekonštrukcia do nízkoenergetického štandardu.Autor: Ing. Martin Duchoň, Greenstudio, Foto : MARTIN DUCHOŇ

Pri rozprávaní o budúcnosti často spomínate slová udržateľnosť, ekológia a ergonómia pre užívateľov. Čo to presne znamená a ako vyzerá stratégia na najbližšie obdobie?

Udržateľnosť vnímame ako veľmi komplexnú tému. Z nášho pohľadu čelia trvalo udržateľné budovy počas celej svojej životnosti trom výzvam udržateľného rozvoja: ľuďom, prírodným podmienkam a profitu. Každá fáza existencie budovy – či už ide o jej návrh, výstavbu, prevádzku, alebo rekonštrukciu – pomáha trvalo udržateľným spôsobom zvyšovať komfort, znižovať spotrebu prírodných zdrojov (vrátane energií), znižovať ekologickú záťaž a zlepšovať finančnú kondíciu objektu. Práve na tieto fázy životnosti sa dlhodobo sústreďujeme.

FOTO: MIRO POCHYBA