jeden krat jeden
Galéria(2)

Jeden krát jeden

Projekt 1 × 1 vznikol v Ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave v zimnom semestri 2010. Cieľom je propagovať architektúru, urbanizmus a rozšíriť prehľad študentov o slovenskej a zahraničnej architektonickej scéne. Na otázky odpovedá programová riaditeľka platformy Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.

jeden krat jeden 6585 big image
Ktoré aktivity a podujatia platforma 1 × 1 zahŕňa?
Platforma sa v súčasnosti orientuje na aktivity, ktoré svojím rozličným prístupom, formou ponúkajú doplňujúce informácie viažuce sa na rozličné témy architektúry. Ide najmä o prednášky slovenských a zahraničných architektov, odborné stáže do slovenských ateliérov, odborné exkurzie s výkladom autorov, diskusie na aktuálne témy a workshopy.

Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD. (*1984)

Pôsobí ako odborná asistentka v Ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave. V roku 2008 s Ing. arch. Martinom Berežným založila ateliér Remix architects. Okrem projekčnej a pedagogickej činnosti sa aktívne zúčastňuje slovenských aj zahraničných workshopov, súťaží, konferencií, publikuje v odborných periodikách a je aj programovou riaditeľkou platformy 1 × 1.

Ako na túto iniciatívu zareagovala verejnosť, študenti a architekti z praxe?
Iniciatíva bola z radov architektov prijatá veľmi pozitívne, za čo by sme im radi poďakovali. Mali sme možnosť privítať široké spektrum architektov. Spomeniem len zopár z nich: plus/mínus Architekti, AT 26, Atelier ART, Barak, Form associates, Gut Gut, Ilija Skoček, Ján Pernecký, KSA, Kusý a Paňák, VSA, Mackow, Peter Moravčík, Plural, Baar, Uniform architects, Nice architects, Pavol Pokorný, Ľubomír Závodný, Peter Gero, Dušan Fischer, Ingrid Konrad, Karol Kállay, prof. Tibor Alexy, Andrej Alexy a mnohí ďalší. Naša platforma má byť komunikačným nástrojom medzi architektmi a Fakultou architektúry STU v Bratislave.

Ktoré z prednášok najviac zaujali? Na ktorú prednášku ste zaznamenali najväčší ohlas?
V prevažnej väčšine sa zvýšenému záujmu tešili zahraničné ateliéry, na druhej strane prednášky slovenských ateliérov opakovane zaujímali rovnaké spektrum študentov a verejnosti.

Čo pripravujete na úvod ďalšej sezóny? Na čo sa môžeme tešiť v najbližších týždňoch?

Letná sezóna ponúkne v priebehu trinástich prednášok rozličné spektrum rakúskych a českých architektov. Môžeme prezradiť, že úvodná prednáška 28. 2. bude venovaná ateliéru AllesWirdGut.
Dôkazom našej snahy o úzku spoluprácu s architektmi z praxe je aj naša iniciatíva sprostredkúvať odborné mesačné stáže pre študentov architektúry v slovenských ateliéroch. Netrpezlivo očakávame reakcie študentov a architektov. Prvý konkurz na stáž je pripravený pre ateliéry BKPŠ, Nice architekti a KSA.

Informácie môžete sledovať na oficiálnej webstránke www.1×1.sk alebo na Facebooku ako www.facebook.com/1×1.

Mária Nováková
FOTO: Dano Veselský a Matej Kováč

–>–>