Internorm opäť ocenený ZLATOU PLAKETOU na výstave CONECO 2018

image 100375 25 v1

Po úspešných prezentáciách spoločnosti Internorm na výstave Coneco v minulosti, aj tento rok svojimi inováciami presvedčil odbornú porotu a získal ďalšiu  ZLATÚ PLAKETU. Je to v  poradí  už siedmy výrobok v krátkom čase, ocenený ZLATOU PLAKETOU, čo dokazuje 87 rokov skúseností, pokroku a inovácií  spoločnosti  Internorm v oblasti výplní otvorov.

V tomto roku bola ocenená  Internorm I-tec inovácia – I-tec Insulation. Jedná sa o izolačnú technológiu rámu okna, ktorá významne zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti rámových profilov plastových a plast – hliníkových  okien pri zachovaní stability a statiky profilu.

Izolácia I-tec Insulation sa ako granulát fúka pomocou tlaku do vnútra rámu plast-hliníkových okien KF 410 a KV 440 a vytvára tak spoľahlivú a kompaktnú izolačnú rovinu. Medzi výhody tejto technológie patrí  aj cenová dostupnosť, pretože toto zlepšenie izolačných vlastností rámu okna nemá veľký vplyv na celkovú cenu okna. Toto riešenie je pripravené aj pre legislatívne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, ktoré budú v Európe  platné od roku 2020. 

www.internorm-okna.sk
Internorm Slovensko

https://www.internorm.com/sk-sk/produkty/i-tec-inovacie/