Holcim Awards – šanca na úspech vyprší 29. februára!

Už len tri mesiace zostávajú na podanie prihlášok do druhého ročníka celosvetovej súťaže Holcim Awards pre trvalo udržateľnú výstavbu. Táto výzva je mimoriadne aktuálna aj pre slovenských odborníkov, ktorých projekty zatiaľ medzi zaregistrovanými súťažnými návrhmi chýbajú. Ako motivácia určite zaváži aj fakt, že najlepšie projekty budú podporené celkovou sumou 2 milióny dolárov. Spomínaná šanca však potrvá len do 29. februára 2008, kedy je stanovená uzávierka súťaže.

Do dnešných dní v Holcim Awards zaregistrovali viac ako 650 prihlášok v rôznom štádiu rozpracovania. Pre zaujímavosť uvádzame, že ide o viac ako dvojnásobok podaných súťažných návrhov rovnakom období minulého ročníka. Pod túto skutočnosť sa podpísal nielen rast prestíže súťaže medzi odbornou verejnosťou, ale aj vysoká miera následnej realizovateľnosti ocenených projektov. Dôkazom je aj práve prebiehajúca architektonicky pôsobivá rekonštrukcia centrálneho trhoviska v Seville, známa ako projekt Metropol Parasol, ktorý v prechádzajúcom ročníku odborná porota ocenila 3. miestom.

Slovenskí odborníci sa v rámci prvého ročníka Holcim Awards  úspešne etablovali vďaka 12 projektom z oblasti urbanistiky a architektúry, čím sme sa ako krajina  umiestnili na 7. mieste vo výsledných európskych štatistikách. Aj keď návrhy nezískali žiadne z ocenení, zaujali predovšetkým úrovňou a kvalitou spracovania. Z prihlásených slovenských projektov možno spomenúť urbanistické riešenie zóny mesta Trenčín, projekt využitia geotermálneho prameňa Bardonovo či návrh rekonštrukcie pôvodných slovenských obcí.

Šancu na úspech majú stavebné projekty, ktorých výstavba sa začala po 1. júni 2007 (hlavná kategória Holcim Awards), ako aj vízie na koncepčnej úrovni (kategória Next Generation), pričom v oboch prípadoch musia byť splnené kritériá udržateľnej výstavby. Súťažné návrhy v anglickom jazyku môžu byť predkladané on-line do 29. februára 2008. Formulár prihlášky ako aj všetky súvisiace informácie sú k dispozícii na stránke www.holcimfoundation.org.

Súťaž Holcim Awards je iniciatívou nadácie Holcim Foundation pre trvalo udržateľné stavebníctvo, ktorá je podporovaná spoločnosťou Holcim Ltd, ale vo svojich komerčných záujmoch je nezávislá. Holcim je jedným z najväčších svetových dodávateľov cementu a kameniva (drveného kameňa, štrku a piesku), ako aj nadväzujúcich produktov – čerstvého betónu a asfaltu – a súvisiacich služieb. Skupina vlastní väčšinové a menšinové podiely vo viac ako 70 krajinách na všetkých kontinentoch.

Holcim Foundation for Sustainable Construction
Hagenholzstrasse 85, CH-8050 Zurich/Switzerland
Phone +41 58 858 82 92
info@holcimfoundation.org   
www.holcimfoundation.org

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:
Holcim (Slovensko) a. s.
Andrea Krajniaková
Communications Manager
Westend Tower
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Tel.:    +421 2 599 88 369
Fax:    +421 2 599 88 510
Mob.:    +421 903 457 445
andrea.krajniakova@holcim.com
www.holcim.sk