Inštalácia tepelného čerpadla

Pre nedostatok komponentov sa predlžuje platnosť poukážok Zelená domácnostiam

Partneri sekcie:

Poukážky z projektu Zelená domácnostiam II vydávané od augusta tohto roku budú mať platnosť päť mesiacov. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predlžuje ich platnosť o dva mesiace, aby domácnosti získali viac času na zabezpečenie inštalácií.

„Vychádzame v ústrety výrobcom zariadení a zhotoviteľom, ktorí zabezpečujú inštalácie, pretože mnohí z podnikateľov avizujú predlžovanie dodacích lehôt. Dôvodom je globálny nedostatok surovín a komponentov, ktorý zasiahol aj tento sektor,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Zmena platnosti z troch na päť mesiacov sa podľa aktualizovaných osobitných podmienok projektu zverejnených 5. novembra 2021 týka platných poukážok, ku ktorým zatiaľ neboli doručené žiadosti o preplatenie, aj ďalších poukážok, ktoré budú vydané do konca roka. Lehota, dokedy majú zhotovitelia poukážky rezervovať v elektronickom systéme, zostáva naďalej 30 dní od vydania poukážky.

„Žiadosti o preplatenie vybavujeme priebežne v čo možno najkratších lehotách, preto v prípade, že sú zariadenia už nainštalované, uvítame, ak zhotovitelia pošlú podklady k žiadosti o preplatenie čím skôr. Zrýchli sa tak proces vydávania nových poukážok, pretože budeme môcť uvoľniť ďalšie prostriedky pre domácnosti, ktorých žiadosti máme v zásobníkoch. Aktuálne v zásobníkoch evidujeme vyše 2 500 podaných žiadostí,“ zdôraznil Blaškovitš.

Celkovo bolo z Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam II zatiaľ podporených viac ako 15 600 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Z projektu sa podporujú iba investície do nehnuteľností mimo bratislavského kraja.

SITA