dni drevostavieb 2013
Galéria(2)

Dni drevostavieb 2013

V minulom roku Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (SD ZSD SR) úspešne zorganizovala po prvý krát Dni drevostavieb 2012, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. Po dobrých skúsenostiach a kvôli intenzívnej propagácii rozvoja moderných drevostavieb, s úmyslom osloviť čo najširšiu odbornú i laickú verejnosť, organizuje Sekcia drevostavieb ZSD SR v roku 2013 opäť Dni drevostavieb 2013. 

dni drevostavieb 2013 7159 big image
Všetky zúčastnené spoločnosti dobrovoľne sprístupnia v dňoch 4. a 5. 10. 2013 svoje vybraté referenčné stavby pre záujemcov. Tí budú mať možnosť na vlastné oči vidieť a vlastnými rukami ohmatať výhody stavby na báze dreva.

Toto podujatie má prispieť k rozširovaniu pozitívnych skúseností s modernými drevostavbami pre individuálnu bytovú výstavbu nielen medzi projektantmi a architektmi, ale aj medzi potenciálnymi investormi – staviteľmi, ktorí sa rozhodujú pre individuálne riešenie svojej bytovej otázky.

Do podujatia sa mohla zapojiť každá členská spoločnosť SD ZSD SR, v tomto roku využilo možnosť nominovať svoje stavby 12 firiem na celom Slovensku.

Na celom území Slovenska bude takto k dispozícii takmer štyri desiatky stavieb, väčšinou rodinných domov, do ktorých sa budú môcť záujemcovia pozrieť. Zoznam domov, ich fotografie i kontaktné údaje na ohlásenie záujmu, nájdu návštevníci na www.drevostavby-zsdsr.sk/ .

Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky
(SD ZSD SR) združuje vo svojich radoch podnikateľské subjekty, ktoré podporujú architektúru ohľaduplnú k prostrediu, energeticky efektívnu výstavbu, uplatnenie nízkoenergetických a pasívnych domov, používanie environmentálne priaznivých stavebných materiálov a technológií, uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie v prevádzke budov a vôbec ochranu životného a kultúrneho prostredia vo vzťahu k architektúre a výstavbe.

–>–>