image 101468 25 v1
Galéria(11)

BOOM s názvom BIM

Technické, technologické a konštrukčné inovácie sú v stavebnom priemysle nevyhnutné. Hnacím motorom inovácií pre stavebníctvo je predovšetkým udržateľnosť a ekológia, ale jedným z prostriedkov zefektívňovania a skvalitňovania procesov prípravy a výstavby budov je BIM technológia.

BIM
falcovana krytina
kniznica bim objektov
model
rainline
rozdiel medzi 2D a 3D
safety
tenkostenne profily

Čo je BIM?

BIM je skratka pre Building Information Modeling teda informačný model budovy. V princípe ide o databázu informácií o stavbe, ktorá môže byť reprezentovaná ako 3D model, ktorý je obohatený o informácie. BIM objekty obsahujú geometrické ako aj negeometrické informácie. Vďaka databáze informácií o stavbe užívateľ získava nielen vizuálny, ale aj číselný výstup.

Spoločnosť Lindab sa v roku 2017 stala súčasťou celosvetovej platformy bimobject, kde poskytuje svoje produkty v systéme BIM (Building Information Modeling) pre Revit a ArchiCad, odkiaľ ich môžu využívať architekti a projektanti pre svoje projekty. BIM model obsahuje všetky informácie o konštrukciách, použitých prvkoch a materiáloch a o ich parametroch. Má veľmi široké využitie a ponúka veľa výhod nielen pri výstavbe nových budov, ale aj ciest a dopravných zariadení a aj pri rekonštrukciách a obnove pamiatok. Je dôležité uvedomiť si, že cieľom BIM nie je vytvoriť samotný model, ale zložiť úplné, spoľahlivé a ľahko dostupné  informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať.

Kam sa posunulo projektovanie v BIM na Slovensku? Aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM?
Na tieto a ďalšie otázky odpovie pripravovaný 5. ročník Národnej BIM Konferencie, ktorú organizuje BIMaS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA. Predstavia sa kľúčoví speakri zo domova i zahraničia, ktorí sa formou prezentácie podelia o svoje skúsenosti.
Konferencia je určená nielen architektom a projektantom ale aj developerom, investorom a správcom budov.
PROGRAM KONFERENCIE

ROZDIEL MEDZI BIM A CAD

Prechod od klasického navrhovania stavieb k BIM sa líši v niekoľkých ohľadoch. Pri klasickom navrhovaní pomocou CAD aplikácií sa používali len čiary, ktorým nebolo možné priradiť parameter.

BIM je databáza o stavebných prvkoch, z ktorých je stavba zložená. Týmto stavebným prvkom je možné priradiť geometrické i negeometrické informácie a vytvoriť 3D model stavby o stavebných prvkoch a ich parametroch. Už aj v minulosti sa vytvárali virtuálne 3D modely stavieb pomocou CAD aplikácií, rozdiel je však v tom, že pri CAD systémoch sa najprv vytvorili CAD výkresy, každý pre každú profesiu, a preto musela byť každá zmena manuálne implementovaná do každého výkresu (pôdorysy, rezy, pohľady, detaily). V tom je BIM veľkou inováciou, pretože umožňuje komunikáciu medzi všetkými účastníkmi stavebného procesu na báze jediného modelu, a tak sa každá zmena v dizajne alebo v konštrukčnom riešení premietne do výkresovej dokumentácie, ktorá je automaticky generovaná z BIM modelu. Vďaka tomu sa aj ihneď objavia kolízie, na ktoré BIM model automaticky upozorní. Práca v BIM umožňuje lepšiu koordináciu a spoluprácu profesií, lepšiu kontrolu a detekciu kolízií.

Rozdiel medzi 2D a 3D

BIM objekty spoločnosti LINDAB

Spoločnosť Lindab sprístupnila svoje Lindab BIM objekty a príručky, ktoré sa stali súčasťou BIMObject® Cloud. Platforma umožňuje aktualizovať objekty a zlepšuje spoluprácu medzi zainteresovanými stranami.

Priamo cez portál „Information Gateway“ (informationgateway.lindab.com) získate tak prístup nielen k BIM objektom (pre Revit a ArchiCad), ale aj k Lindab Softvéru a mobilným aplikáciám, ktoré si môžete ihneď stiahnuť zadarmo alebo požiadať o licenciu. Táto platforma je moderná pomôcka pre architektov a projektantov, ktorú môžu využívať pre svoje projekty,

BIM objekty od spoločnosti Lindab si môžete stiahnuť na  https://informationgateway.lindab.com/Public/Bimproducts

Stručna charakteristika produktov a súbory:

LINDAB Rainline

Je kompletný odkvapový systém vhodný pre všetky typy striech a krytiny, pre ktorý je charakteristická vysoká kvalita materiálu a jednoduchá montáž. Oceľový, žiarom pozinkovaný plech s ochrannou farebnou vrstvou na obidvoch stranách zaručuje vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom, veľmi dobrú ochranu proti korózií a prirodzene trvanlivú a atraktívnu povrchovú úpravu.

 

LINDAB Safety

Lindab safety je sortiment použiteľný pre všetky bežné typy striech z plechových krytín. Jednotlivé prvky spĺňajú požiadavky európskych bezpečnostných noriem. Lindab safety sú jednoduché na montáž a zahŕňajú: Snehové zábrany, rebríky a strešne lávky.

 

LINDAB falcovaná krytina

Falcovaná krytina Lindab Seamline je rokmi preverený spôsob zastrešenia, vhodný najmä do horských oblastí a do miest so sťaženými poveternostnými podmienkami(napr. exponované fasády, náveterné strešné plochy), na strešné konštrukcie s malým sklonom (manzardy, vikiere, a pod.), alebo ako doplnok pre skladané krytiny. Elegantný vzhľad, veľký výber farieb, dlhá životnosť a nulová údržba predurčuje falcované krytiny Lindab Seamline pre široké využitie.

 

LINDAB Tenkostenné profily

C,Z,U – tenkostenne profily Lindab sú vynikajúcou voľbou pre podlahové konštrukcie, krovy, stenové sekundárne konštrukcie a vysoké steny. Sú vyrobené z pozinkovanej ocele s hrúbkou od 1,0 do 3,0mm. Skladanie a montáž profilov je veľmi jednoduché. Pre statické výpočty použite vlastný vyvinutý softvér od spoločnosti Lindab StructuralDesigner

 

LINDAB vysoké trapézové profily

Vysoký trapézové profily Lindab sa používajú ako hlavný nosný prvok, pre dvojplášťové strechy zateplené a nezateplené, pri vytváraní stratených debnení, zateplených skladaných stropov a plášťov. Je k  dispozícií v pozinkovanom prevedení a vo farbe RAL 9002.

Prostrednictvom nadstavby na Revit alebo Autocad Architectural  je možné kresliť nosné konštrukcie budov spolu s vykazom použitého materiálu v trojrozmernom zobrazení. Z modolu sa vygeneruje podrobný výkaz výmer, ktorý zahŕňa všetky profily použité v projekte. Výkaz výmer sa vygeneruje v programe Microsoft Excel spolu s výkresmi vo formate dwg.

Šablónu rodinného domu so základnými BIM objektami od spoločnosti Lindab v programe AutodeskRevit 2017 si môžete stiahnuť na: https://uloz.to/!H7rwPb98IKEz/lindab-test-bim-rte

V prípade záujmu o náš software, o prístup k BIM objektom, či pomoc navrhnúť stavbu presne podľa vašich predstáv neváhajte kontaktovať náš skúsený Lindab tím.

www.lindab.sk

 

Ing. Jaroslav Zumerling
Mobile: +421 905 343 797
E-mail: jaroslav.zumerling@lindab.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Lindab a.s.