Betón na 3. fib kongrese a výstave vo Washingtone
Galéria(3)

Betón na 3. fib kongrese a výstave vo Washingtone

V dňoch 6. a 7. apríla 2011 sa v Nitre konalo 4. postkongresové kolokvium fib s názvom BETÓN NA 3. fib KONGRESE A VÝSTAVE VO WASHINGTONE. Kolokvium organizoval Slovenský národný komitét fib v spolupráci s vydavateľstvom JAGA GROUP, s. r. o. Cieľom bolo informovať účastníkov o poznatkoch a záveroch 3. fib kongresu vo Washingtone – vrcholného podujatia betonárov z celého sveta. Kongresy fib sa uskutočňujú so štvorročnou periodicitou od roku 1953 a najbližší sa bude konať v roku 2014 v indickom Mumbai.

Záštitu podujatia poskytli Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Stavebná fakulta STU v Bratislave a Stavebná fakulta STU v Žiline.

Kolokvium sa zároveň stalo miestom na predstavenie PPP projektu rýchlostnej cesty R1 odbornej verejnosti. O jednotlivých úsekoch R1 z hľadiska projektovania a realizácie informovali autori prednášok, pričom účastníci mali možnosť zúčastniť sa exkurzie na vybrané objekty tejto rýchlostnej cesty.


Aj vďaka podpore sponzorov sa podarilo zorganizovať úspešné podujatie, o čom svedčí vysoká účasť 200 ľudí – odborníkov z oblasti vývoja, výskumu a realizačnej praxe. V súčasnej nepriaznivej ekonomickej situácii, ktorú charakterizuje nedostatok projektových a stavebných prác táto akcia pôsobila veľmi pozitívne a stretla sa s veľkým ohlasom.
–>–>
Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch sa podarí vytvoriť podobný priestor a príležitosť na vzájomné informovanie a výmenu poznatkov, ako aj priateľské stretnutie všetkých, ktorí sa v tejto oblasti angažujú. 

Zdroj: JAGA
Foto: Dano Veselský