ASB GALA 2019

ASB GALA 2019

Vydavateľstvo JAGA má za sebou ďalší úspešný rok pôsobenia na slovenskom stavebnom trhu a pred sebou ďalšie novoročné predsavzatia a profesionálne výzvy. Napĺňanie výziev sa však v najväčšom slovenskom vydavateľstve s profiláciou na stavebníctvo často uskutočňuje v rozmere pevnej tradície, ktorá sa chce kvalitatívne posúvať stále ďalej. Patrí k nej aj podujatie ASB GALA, ktoré počas svojej dvanásťročnej existencie zaujalo významnú pozíciu v stavebnej sezóne na Slovensku.

ASB GALA sa stalo rešpektovaným podujatím, ktoré má pre svoj komplexný záber od developerov cez projektantov a architektov až po stavebné spoločnosti pevné miesto medzi rôznymi súťažami a oceňovaním v oblasti architektúry a stavebníctva. Deň 29. 5. 2019 je termín už trinásteho odovzdávania výročných cien, ktorých ambíciou je vyzdvihnúť prácu významných odborníkov a ich prínos pre slovenské stavebníctvo, architektúru a cez investície a realizácie aj prínos pre slovenské mestá a obce.

Aj 13. ročník ASB GALA prinesie slávnostné odovzdanie cien v troch kategóriách:
ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
ASB Stavebná firma roka,
ASB Developer roka.

Podľa štatútu podujatia menuje piatich nominantov na toto ocenenie nominačná komisia. Nominačnú komisiu zostavíme z prizvaných členov Redakčnej rady mesačníka ASB a ďalších oslovených osobností slovenského stavebníctva. Dvaja členovia Nominačnej komisie budú delegovaní vyhlasovateľmi (vydavateľstvom JAGA a týždenníkom TREND).

O laureátoch ocenenia v jednotlivých kategóriách potom vždy rozhoduje v tajnom hlasovaní širokospektrálna odborná porota, do ktorej aj v tomto ročníku pozveme niekoľko stoviek profesionálov z oblasti stavebníctva, architektúry, podnikateľskej sféry a štátnej správy.

O svojom víťazovi však môžete rozhodnúť aj vy. Na webovej stránke asb.sk bude od 22. marca spustené hlasovanie, kde bude možnosť hlasovať za jednotlivých kandidátov. Víťaz s najvyšším počtom hlasov získa v každej kategórii Cenu verejnosti.