aky je to inteligentny dom
Galéria(2)

Aký je to inteligentný dom?

Veľa sa o ňom hovorí, každý má však pri tom iné predstavy... Vieme teda o čom hovoríme, ak hovoríme o inteligentnom dome? Odpoveď hľadáme v špeciále najnovšieho čísla TZB HAUSTECHNIK.

aky je to inteligentny dom 7340 big image
Prvý dom v Rakúsku s certifikátom pasívneho domu po obnove má už osem rokov
Rodinný dom v Pettenbachu bol prvou rekonštrukciou na energeticky pasívny štandard v Rakúsku. Niekoľkoročná prevádzka ukazuje, že táto rekonštrukcia funguje ešte lepšie, než sa očakávalo.

Kogeneračný zdroj ORC na báze biomasy
Projekt v obci Krnča využíva ako prvý na Slovensku turbínu ORC na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla. Energetický potenciál odpadovej biomasy slúži na pokrytie energetických potrieb v drevospracujúcej spoločnosti. Okrem zvýšenej kapacity dodávok tepla je však najväčším prínosom výroba elektrickej energie.

Centralizovaná verzus decentralizovaná dodávka tepla
Ako vychádza porovnanie z ekonomického hľadiska? Ročné náklady na nákup tepla z odovzdávacích staníc tepla na vykurovanie a prípravu TV vo vybraných bytových objektoch sa porovnávajú s nákladmi na teplo dodávané z fiktívnych domových kotolní umiestnených v týchto objektoch.

LED osvetlenie a moderná elektroinštalácia
Riešenie osvetlenia pomocou LED produktov je už v súčasnosti realitou a počet inštalácií rýchlo pribúda. Tento trend však so sebou prináša aj dopyt po nových technických riešeniach elektroinštalácie.


–>