Aby sme sa nemuseli vracať (profil spoločnosti Krajstav, s. r. o.)
Galéria(4)

Aby sme sa nemuseli vracať (profil spoločnosti Krajstav, s. r. o.)

Stredná stavebná firma, ktorá dokáže dať prácu svojim ľuďom už takmer desať rokov, nie je až taký bežný jav. A predsa sa taká nájde. Jednou z nich je firma Krajstav, s. r. o., ktorá stavia a rekonštruuje domy v okolí Modry a Pezinka. Pre jej majiteľa Ing. Milana Krajčoviča je najdôležitejší kvalitne postavený dom, na ktorý sa nemusí vracať.

Prečo ste sa rozhodli pre podnikanie v stavebníctve, pre realizáciu stavieb?

Stavbarinu robím celý život. Desať rokov som pracoval na stavebnom úrade v okrese Modra. Stavebnou činnosťou sa v podstate zaoberám od skončenia školy. Bol to teda len prirodzený proces, keď sme sa asi pred desiatimi rokmi spolu s mojím spoločníkom rozhodli založiť si vlastnú firmu. V roku 2002 sa naše cesty rozišli a každý máme vlastnú spoločnosť. Naďalej však na niektorých projektoch spolupracujeme.

Vaša firma pôsobí v regióne západného Slovenska. V tejto oblasti je silné konkurenčné prostredie. Čím sa chcete presadiť, čo je vašou silnou stránkou?

Venujeme sa hlavne výstavbe nových domov, ale v poslednom čase sme našu činnosť rozšírili aj na rekonštrukciu objektov. Našou silnou stránkou sú naši zamestnanci. Zamestnávame tridsaťdva ľudí, z ktorých niekoľkí sú u nás už desať rokov. Sú to teda chlapi, ktorí svoju prácu vedia urobiť dobre a môžem sa na nich spoľahnúť. Zákazníci sú s našou prácou spokojní a opätovne sa k nám vracajú. Na stavbe dokážeme zabezpečiť všetky práce okrem montáže inštalácií a klampiarskych prác. Na tieto činnosti môžeme odporučiť spolupracovníkov, s ktorými máme dobré skúsenosti.

Akým spôsobom si vyberáte zamestnancov? Dnes je to asi dosť náročné.

Áno je to ťažké. Problémom je, že napríklad za murára alebo obkladača sa dnes vyučí málo mladých ľudí. A aj z toho mála väčšina odchádza do zahraničia. Túto situáciu riešime tak, že si mladých ľudí rekvalifikujeme sami. Zabezpečíme im prácu a zárobok. Oni vedia, že ak budú dodržiavať určité zásady (precízna práca a žiaden alkohol), tak sa o prácu nemusia báť. Ale stále je tu riziko, že nám takto vyučení robotníci odídu.

Dá sa tomu predísť?

Viete, kým zarábajú v zahraničí podstatne viac ako u nás, tak asi nie. V zahraničí sú iné kritériá na cenu materiálu a cenu práce. Na Slovensku je cena práce podceňovaná. Nám odišli dvaja maliari, dvaja obkladači a traja murári. Ale stalo sa mi aj to, že sa niektorí vrátili naspäť k nám. Snažím sa dobrých zamestnancov udržať si a tým, že u nás niektorí pracujú aj osem deväť rokov, myslím si, že sa mi to aj darí.

Možno porovnať pracovníkov podľa regiónu, z ktorého pochádzajú?

V Bratislave a v jej okolí je zložité nájsť zamestnancov, pretože tu pôsobia väčšinou živnostníci. Títo ľudia sa nám na trvalú prácu nezaviažu. Dobré skúsenosti mám s pracovníkmi zo Spiša. Sú to chlapi, ktorí prácu potrebujú a chcú. Majú rodiny, a preto menej odchádzajú do zahraničia.

V zimnom období sa nedajú realizovať všetky stavebné práce. Ako zabezpečujete prácu svojim zamestnancom?

Chlapov mám zamestnaných celý rok, preto im musím zabezpečiť prácu aj v zime. V zimných mesiacoch vykonávame prácu v interiéri. Realizujeme rekonštrukcie, pripravujeme lešenárske dielce alebo sa pripravujeme na novú sezónu.

Máte za sebou realizáciu rodinného domu, ktorý získal ocenenie Verejnej neanonymnej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v kategórii Progresívne cenovo dostupné bývanie. Bol tento rodinný dom z hľadiska realizácie niečím výnimočný?

Áno. Keď sme sa pustili do realizácie tohto objektu, neverili sme, že to dopadne tak, ako to dopadlo. Spracovateľ projektu pristupoval k celému projektu veľmi zodpovedne. Neustále bol na stavbe a všetky práce mal pod kontrolou. Práca na tomto projekte bola veľmi zaujímavá a vznikla pekná nadväznosť medzi pôvodne typickým vidieckym domčekom a modernou novostavbou. Predpokladom kvalitnej stavby je dobrá spolupráca medzi projektantom a realizačnou firmou a to bolo v tomto prípade splnené.

Venujete sa aj dozorovaniu stavieb?

Mám možnosť vykonávať aj túto činnosť, ale, bohužiaľ, mi pri realizácii nezostáva veľa času.

Stretli ste sa ako dozor stavby s nesprávnym postupom, nedodržiavaním technologických postupov alebo s používaním iných materiálov, ako bolo uvedené v projekte?

V posledných rokoch pribúda na trhu veľa nových výrobkov a technológií. Realizačné firmy musia tieto trendy sledovať a oboznámiť svojich zamestnancov s presnými technologickými postupmi. Väčšina výrobcov robí školenia, na ktorých môžu pracovníci získať certifikát pre prácu s konkrétnym materiálom. Stretol som sa aj s tým, že stavebníci nerobili tak, ako by mali a je to potom na realizácii vidieť.

Ako vnímate firmy, ktoré pri realizácii stavieb používajú iný materiál (menej kvalitný alebo necertifikovaný), ako je v projekte bez vedomia projektanta alebo investora stavby?

Je to veľmi nezodpovedné. Ten, kto to robí, pletie si na seba bič. Nekvalitná práca sa realizačnej firme vráti vo forme reklamácií a zlého mena. Ak je stavba financovaná z bankových úverov, je zo strany bánk vystavená prísnej kontrole. Vtedy sa takéto špekulácie nevyplácajú a do stavby musia byť zabudované také materiály, ktoré sú v projekte a investor si priebežne vyžaduje skúšky napríklad pevnosti betónov. Ak sa na stavbe použije iný materiál, málokedy to dopadne dobre.

Aby bola stavba dobre postavená, dôležité je dodržiavať technologické postupy.

Dodržiavanie technologických postupov je veľmi dôležité. Ako som už spomínal, na trhu je dnes veľa nových materiálov a technológií a ak chce realizačná firma tieto technológie používať, musí o nich niečo vedieť. Nové technológie sú najmä v stavebnej chémii. Na prácu s týmito materiálmi musíme mať vyškolených pracovníkov, ktorí sa môžu preukázať certifikátom. Stalo sa aj nám, že sme mali odporučený stavebný materiál a zistili sme, že tento materiál nebol vhodný na účel, na ktorý sme ho chceli použiť. Preto máme na špeciálne materiály vlastných vyškolených pracovníkov. Aby som mal istotu, že všetky materiály sú zabudované tak, ako majú byť, chodím pravidelne na stavbu a osobne kontrolujem prácu svojich zamestnancov.

Máte zásady, podľa ktorých sa pri vedení firmy riadite?

Aby som sa nikdy nemusel vrátiť k tomu, čo som už raz urobil. To je krédo, ktorým sa riadim v pracovnom živote. Svoju prácu sa snažím robiť čo najlepšie a k tomu vediem aj svojich zamestnancov. 

S akými problémami sa musí pasovať stredná stavebná firma?

Náročné je prefinancovať určité obdobia. Napríklad minule sme na jednej stavbe, ktorá bola financovaná prostredníctvom úveru, realizovali výťah, ale banka nám ho preplatila až po jeho dokončení. Niektorí investori nemajú dobrú platobnú disciplínu, a tak sa nám niekedy stane, že korčuľujeme na tenkom ľade. Toto sú asi problémy mnohých stredných firiem na Slovensku, nielen v stavebníctve.

Možno špecifikovať, kto má lepšiu platobnú disciplínu, väčší investor alebo skôr súkromník, ktorý si stavia dom, alebo to záleží od človeka?

Viete, že lepšie sa nám robí, keď robíme rodinné domy? Malý investor má svoje peniaze vopred rozdelené a platby prebiehajú tak, ako majú, načas. Stretol som sa aj s takým prístupom, keď mi investor vopred povedal, na čo a koľko má prostriedkov. Nepúšťal sa zbytočne do projektov, na ktoré nemá peniaze, ale počkal a potom sa v stavbe pokračovalo.

Vnímate príchod väčších nadnárodných stavebných spoločností?

Určite. Najvýraznejšie asi v preberaní kvalifikovanej pracovnej sily. Mám informácie, že boli aj na stavbách, ktoré realizujeme. Je ťažké udržať si pracovníkov, ale zatiaľ je situácia stabilizovaná. Nadnárodné spoločnosti tiež za cenu získania zákazky tlačia ceny čo najnižšie. Tieto spoločnosti sú pre nás veľkou konkurenciou. Zatiaľ realizujú len veľké stavby, ale keď naplnia svoje kapacity, pôjdu aj do menších.

Akým spôsobom získavate zákazky?

Oslovujú nás investori, s ktorými sme už spolupracovali a poznajú našu prácu. Spolupracujeme aj s projekčnými kanceláriami, ktoré nás odporučia svojim klientom. Zúčastňujeme sa však aj výberových konaní, verejných obstarávaní. Na niektorých sme vďaka dobrej cene uspeli.

Vaša práca je pre Vás aj koníčkom?

Áno, svoju prácu mám veľmi rád. Som už v dôchodkovom veku, ale ešte sa jej nemienim vzdať. Zaujímavé sú hlavne rekonštrukcie budov. Novostavba sa síce realizuje ľahšie, ale rekonštrukcia je tak trochu výzva. Môže byť plná prekvapení a zaujímavých riešení.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Nemám ambície svoju spoločnosť výrazne rozširovať, ani expandovať do iných regiónov. Mojím cieľom je udržať si súčasnú pozíciu.

Najväčšie zákazky:

Rekonštrukcia krytej plavárne, Pezinok
Výstavba hotela Lipa, Pezinok
Rekonštrukcia objektu s nadstavbou podkrovných miestností, Pezinok
Rekonštrukcia objektu skladových priestorov, Častá
Nadstavba rodinného domu, Limbach
Spevnené plochy zo zámkovej dlažby, Častá
Rekonštrukcia skladového objektu na výrobu polotovarov
Výstavba rodinného domu, Vinosady
Rekonštrukcia skladových priestorov na výrobu a uskladnenie vína a priestorov na agroturistiku

Ľubica Gregorová
FOTO: Krajstav, s. r. o.