Fotovoltika pre školy

Pilotný projekt prinesie do slovenských škôl fotovoltiku

Slnečná energia je čistý a obnoviteľný zdroj energie. Vďaka pilotnému projektu ju bude môcť využívať prvých 10 slovenských škôl. Podľa odhadov fotovoltické elektrárne školám ušetria náklady na elektrickú energiu vo výške takmer 50 %.
Maersk Tower

Tower Maersk je symbolom toho, kam chcú Kodaň a Dánsko smerovať

Dánska metropola Kodaň stojí už roky v popredí európskeho environmentálneho progresivizmu, a preto neprekvapí, že i Tower Maersk, ktorý aktuálne rozširuje tunajší univerzitný kampus, demonštruje jasne vyjadrené stanoviská udržateľnosti a pokročilej stavebnej ekológie.