ASB Články na tému

Považská cementáreň

Cement je po vode druhá najčastejšie používaná surovina vo svete. Výroba cementu je podľa expertov zodpovedná za vznik 7 – 8 % celkových emisií CO2 vo svete vyprodukovaných ľudskou činnosťou.