ASB Články na tému

energetický audit

Štatistiky tvrdia, že budovy spotrebujú až 40 % energie minutej v Európskej únii, a tak sa úspora energií v stavebníctve stáva témou, ktorá čoraz viac začína hýbať aj Slovenskom. Pri energetickej efektívnosti budovy nachádza uplatnenie facility management, na ktorý sme sa snažili pozrieť z výšky bežného života, ale aj z nadhľadu dronov, čiže niekoľkých desiatok metrov nad zemou.

Článok vznikol z podkladov záverečnej práce kurzu EUREM (European Energy Manager). Napriek všetkej snahe o zdokonalenie prevádzky a samotnej výroby tepla v spoločnosti MENERT – THERM možno predpokladať, že po detailnej analýze sa prejavia slabé stránky prevádzky a energetická náročnosť podniku sa bude dať znížiť. Výsledkom energetického auditu je preto návrh súborov opatrení, ktorých realizácia môže prispieť k významným energetickým aj finančným úsporám.