Partneri sekcie:

Lepenie tepelnoizolačných dosiek PUR lepidlom (Pracovný postup)

Na lepenie tepelnoizolačných dosiek v rámci zhotovenia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov je možné okrem klasických lepiacich mált použiť aj nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo. Podklad musí byť pred aplikáciou tepelnoizolačných dosiek čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt, oleja a námrazy.

Krok 8: Korekcia polohy dosiek

Do 20 min. od nalepenia sa skoriguje rovnosť nalepených tepelnoizolačných dosiek.

08 Korekcia polohy dosiek
08 Korekcia polohy dosiek |

Krok 9: Vodorovné zarovnanie

Poloha nalepených tepelnoizolačných dosiek sa zarovná dlhou latou vo vodorovnom smere.

09 Vodorovné zarovnanie
09 Vodorovné zarovnanie |

Krok 10: Zvislé zarovnanie

Potom nasleduje zarovnanie nalepených tepelnoizolačných dosiek vo zvislom smere. Poloha dosiek sa koriguje vždy v obidvoch smeroch.

10 Zvislé zarovnanie
10 Zvislé zarovnanie |

Krok 11: Vyplnenie medzier

Prípadné medzery medzi nalepenými tepelnoizolačnými doskami sa vyplnia polyuretánovým lepidlom a po vytvrdnutí (2 až 4 h) sa zrežú nožom.

11 Vyplnenie medzier
11 Vyplnenie medzier |

Krok 12: Predvŕtanie otvorov

V súlade s projektovou dokumentáciou sa do nalepených tepelnoizolačných dosiek predvŕtajú pomocou elektrickej vŕtačky otvory na rozperné kotvy.

12 Predvŕtanie otvorov
12 Predvŕtanie otvorov |

Krok 13: Vsunutie kotvy

Do predvŕtaných otvorov sa vsunie rozperná kotva.

13 Vsunutie kotvy
13 Vsunutie kotvy |

Krok 14: Zatlčenie kotvy

Do dierky sa pomocou kladiva zatlčie kotviaci tŕň tak, aby bol tanierik rozpernej kotvy 2 mm pod úrovňou tepelnoizolačnej dosky.

14 Zatlčenie kotvy
14 Zatlčenie kotvy |
Text: spracované z podkladov firmy Den Braven
Foto: Den Braven

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2019.