Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Odolnosť, trvanlivosť a únosnosť sú prednosti jednovrstvového muriva

Odolnosť, trvanlivosť a únosnosť sú prednosti jednovrstvového muriva

Ešte pred niekoľkých rokmi sa hovorilo o tom, že jednovrstvové konštrukcie nemôžu svojimi parametrami nikdy spĺňať požiadavky na stavbu pasívnych domov, lebo súčiniteľ prestupu tepla U by mal byť nižší než 0,12 W/m2K. Odporúčaný bol nosný stavebný materiál malej hrúbky, na ktorý projektant navrhne dostatočnú vrstvu izolantu. Tehla s integrovaným polystyrénom, HELUZ Family 50 2in1 však tieto predstavy vyvrátila.

Ide o izolačný materiál s nosnou funkciou určený na klasický spôsob stavania, kde je hodnota súčiniteľa prestupu tepla U = 0,11 W/m2K. Tehlové murivo s vnútornou a vonkajšou omietkou je na rozdiel od konštrukcie s vonkajším zatepľovacím systémom oveľa menej náchylné na degradáciu, či už biologickú (prichycovanie rias, plesne), tak aj mechanickú (napr. loptové hry detí, zobanie vtákov a pod.).

Masívna jednovrstvová tehlová konštrukcia je tradične najpoužívanejším variantom pre stavanie rodinných domov v našich zemepisných šírkach. Vykazuje taktiež optimálne fyzikálne vlastnosti (napr. akustika, požiarna odolnosť, nízka tepelná vodivosť, prirodzená priepustnosť vodnej pary, bezpečnosť). Jednovrstvová tehlová konštrukcia má zároveň vysokú odolnosť proti poškodeniu, trvanlivosť a únosnosť.

KategórieTehly, tvárniceZnačky