Partneri sekcie:

Jedna vrstva nestačí – budúcnosť patrí sendvičom. Komplexný stavebný systém VELOX

jedna vrstva nestaci buducnost patri sendvicom.br komplexny stavebny system velox

Princíp sendvičovej konštrukcie obvodového plášťa spočíva vo vrstvení materiálov rôznej povahy, pričom každý z nich je „špecialistom“ na určitú vlastnosť konštrukcie. Jeden zabezpečuje tepelnú izoláciu, ďalší statiku konštrukcie a požiarnu odolnosť, tretí zvukovú izoláciu a tepelnú akumuláciu. Spoločným pôsobením tieto materiály vytvoria obvodový plášť takých  parametrov, ktorým nedokáže konkurovať žiaden jednovrstvový materiál. Ukážkovým príkladom sendvičovej konštrukcie obvodového plášťa je systém strateného debnenia na báze štiepkocementovej dosky – stavebný systém VELOX.

Vysoký tepelný odpor bez tepelných mostov
Výborná tepelná izolácia bez tepelných mostov je jednou zo základných požiadaviek na moderné obvodové konštrukcie .Tepelný odpor predstavuje základnú požiadavku pri šetrení energiou. Táto vlastnosť sa výrazne premieta do nižších účtov za vykurovanie, ale dôležitý je aj jej prínos v oblasti ochrany životného prostredia. Stavebné systémy VELOX predstavujú jeden z najprogresívnejších prístupov v tejto oblasti. Ide o overenú kombináciu štiepkocementovej dosky a vloženej tepelnej izolácie expandovaného polystyrénu variabilnej hrúbky, pri ktorej sa vytvárajú obvodové plášte, napríklad pre nízkoenergetické stavby už od hrúbky steny 34 cm. Špičková obvodová stena VELOX XL 42 plus so zabudovaným sivým polystyrénom s hrúbkou 20 cm dosahuje hodnotu tepelného odporu R=6,96 m2K/W súčiniteľ prechodu tepla U = 0,14W/m2K.

Zvuková izolácia
Pri rozhodovaní o stavebnom systéme ešte donedávna (a v mnohých prípadoch aj dnes) podceňovaný parameter, ktorého význam v plnej miere nepochybne zistí a ocení každý majiteľ najneskôr počas užívania bytu, domu, kancelárie. Mnohokrát, žiaľ, na vlastnej zlej skúsenosti. Vzduchová a kroková nepriezvučnost Rw (dB) charakterizujú schopnosť stavebných prvkov izolovať zvuk šírený vzduchom s vylúčením vedľajších ciest. Masívne betónové jadro v kombinácii s absorpčnou schopnosťou štiepkocementových dosiek VELOX s veľkou rezervou spĺňajú normové požiadavky na protihlukovú ochranu budov. Index vzduchovej nepriezvučnosti vnútornej nosnej steny LL 22 (hrúbka 22cm) je 57 dB, pri medzibytovej deliacej stene VELOX TT 30 (hrúbka 30 cm) je to dokonca až 63 dB.

Spoľahlivá statika a tuhosť stavby
Sú samozrejmosťou stavebného systému VELOX. Masívna a stabilná monolitická konštrukcia stavebného systému VELOX rozširuje možnosti jeho použitia aj do oblastí ohrozených zemetrasením a povodňami. Pevnosť a tuhosť stavby je dosiahnutá predovšetkým vďaka monolitickému betónovému jadru. Vonkajšie opláštenie zo štiepkocementovej dosky, ktorá sa jednoducho a rýchlo opracúva, umožňuje vytvoriť variabilné tvary podľa predstavy architekta, zatiaľ čo masívne priebežné betónové jadro dodáva celej stavbe statickú pevnosť a tuhosť.

Tepelná akumulácia
Kvalitu tepelnej pohody vnútri stavby ovplyvňuje schopnosť stavebných materiálov, z ktorých sa skladá obvodový plášť, aby zotrvali vo vyváženom tepelnom stave (t. j. aby odolávali kolísaniu teplôt vonkajšieho vzduchu). Správanie vonkajšej časti konštrukcie v zime charakterizuje čas chladnutia, v lete, naopak, čas zahrievania. Čím je čas chladnutia alebo zahrievania dlhší, tým viac sú obývané priestory posudzované ako príjemné. Tepelná zotrvačnosť závisí od tepelného odporu konštrukcie obvodového plášťa, ako aj od  schopnosti použitých materiálov akumulovať teplo. Pri nízkej schopnosti akumulácie vo vonkajšej konštrukcii dochádza k väčšiemu poklesu povrchovej teploty na vnútornej strane steny, čím sa zhoršujú podmienky tepelnej pohody bývania a zvyšujú sa nároky na vykurovanie. Len na porovnanie – schopnosť akumulovať teplo má VELOX 7-násobne vyššiu ako tradičné stavebné materiály a až 22-násobne vyššiu ako pórobetón. Masívna a stabilná stavba z VELOX-u prináša so sebou dokonalé spojenie tepelnoizolačných vlastností a tepelnoakumulačných parametrov a vo svojom zložení takisto vyhovuje z hľadiska bilancie skondenzovaného množstva vodných pár. Zásluhou vysokého tepelného odporu steny v kombinácii s tepelnou akumuláciou betónového jadra zostáva v stavbách z VELOX-u v lete príjemný chládok aj bez klimatizácie. V zime sa, naopak, teplo z vykurovania naakumulované v betónovom jadre postupne uvoľňuje späť do interiéru.
www.velox-bausysteme.com–>–>