Partneri sekcie:

Problematické detaily hrubej stavby 2: Založenie prvého radu muriva

stavba
Zdroj: Shutterstock

Založenie prvého radu muriva je pravdepodobne najnáročnejším úkonom celej stavby, najmä ak sa muruje z brúsených tehál, ktoré vyžadujú maximálnu možnú presnosť, aby sa výraznejšie chyby či rozdiely vo výške založenia neprejavili pri murovaní vyšších radov tehál, prípadne prekladov či vencov. Ako teda správne postupovať?

Pred začiatkom prác

Aby sme mohli začať murovať, musíme objednať dostatočné množstvo tvárnic či brúsených tehál – podľa toho, s akým materiálom budeme pracovať. Približné množstvo potrebných blokov si spočítame pomocou výkresov z projektovej dokumentácie – vždy je dobré rátať s niekoľkými kusmi navyše kvôli dodatočnému dorezávaniu.

Aj keby sme ich nevyužili pri zakladaní, budú sa hodiť neskôr. Podľa množstva paliet môžeme odhadnúť aj potrebné množstvo spojiva (malty či peny). Zvlášť u malty si treba dať pozor na počasie a uskladnenie vriec – ak vrecia zvlhnú, hmota stvrdne a nebude ju už možné pri stavbe použiť!

Ako správne na murovanie?

Najprv je v mieste budúcich stien nutné rotačným laserom zamerať základovú dosku a určiť jej najvyšší bod, na ktorom následne bude najnižšia vrstva maltového lôžka. Od tohto bodu sa nastaví vodiaca lišta vyrovnávacej súpravy a prijímač lasera sa upne do roviny lúča. Na oboch prvkoch vyrovnávacej súpravy sa nastaví šírka nanášanej maltovej vrstvy.

Zakladaciu maltu nanášame postupne do miest budúcich obvodových stien. Maltu nanášame medzi pripravené a výškovo nastavené a vodorovne zrovnané vodiace lišty a sťahujeme latou. Vrstvy malty sa nanášajú v takej hrúbke, aby sa vyrovnali výškové nerovnosti základovej dosky. Po nanesení necháme maltu mierne „zavädnúť“. Najnižšia vrstva zakladacej malty (v najvyššom bode objektu) musí byť aspoň 10 mm.

Rovnako ako pri akomkoľvek inom murovaní aj u základného radu použijeme systém murárskych povrázkov. Vždy je nutné, aby povrázky zostávali po celý čas murovania v rovnakej pozícii, vždy kopírovali smer udaný rohovou tehlou a zároveň umožňovali bezproblémové ukladanie ďalších tehál.

Akonáhle osadíme rohové bloky a natiahneme povrázky podľa toho, ako sme ich zamerali, celý zvyšok stavby už bude rovný (či krivý) podľa tohto umiestnenia. Na vytvorenie správnej rohovej väzby sa spravidla používajú doplnkové tehly – rohové, koncové a polovičné koncové.

Medzi rohové tehly následne ukladáme bloky a pomocou gumovej paličky a vodováhy ich vyrovnávame vo zvislom aj vodorovnom smere. Bloky vždy ukladáme zhora, aby sme ich posunuli a nenahrnuli maltu do škár. Podľa výrobcu je možné bloky buď priložiť „na zraz“, spojiť maltou či vyplniť penou.

Správnemu výškovému vyrovnaniu každej tvarovky je potrebné venovať osobitnú pozornosť, nepresné založenie ovplyvní všetky nasledujúce rady tehál – a môže napríklad aj znemožniť uloženie do tenkovrstvovej malty.

Ďalší rad muriva

Po položení celej prvej rady sa rozmieša murovacia malta na tenkú škáru alebo sa pripraví murovacia pena. Malta sa nanáša zubovým hladidlom či iným špeciálnym zariadením, pena sa nanáša v húseniciach pomocou aplikačnej pištole.

Ako prvé sa opäť položia rohové bloky – tentoraz však tak, aby boli voči rohovým blokom v prvom rade pootočené o 90°, tým sa umožní riadna väzba muriva. Pomocou laseru či olovnice sa kontroluje, či blok (tehla či tvarovka) nevybočuje mimo zvislý smer, pomocou vodováhy sa kontroluje rovinnosť. Obdobne sa postupuje pri murovaní všetkých ďalších blokov a radov.

Pri murovaní je potrebné dať pozor na správnu väzbu muriva (pozri ďalší diel seriálu Problematické detaily hrubej stavby) a, samozrejme, i na to, aby sme nezabudli vynechať otvory pre dvere, brány a okná.

Redakcia